Bremsneshatten

Påmeldinger

Her kan du gjøre påmeldinger til blant annet Friluftsskoler og Stikk UT! -bedrift. 

I 2017 har Friluftsrådet planer om å gjennomføre følgende Friluftsskoler:
Uke 8:      Friluftsskolen på Skaret
Uke 26:    Viken Gård       
Uke 27:    Viken Gård
Uke 41:    Friluftsskolen i Kristiansund
Vi støtter også MOI i arbeidet med sine friluftsskoler i Molde.


Stikk UT! -bedrift 2017

For å være med på Stikk UT! -bedrift må en ansvarlig fra bedriften fylle ut påmeldngsskjemaet og betale for bedrfits-pakken. Kontaktpersonene vil så få tilsendt de opplysninger som trengs for å knytte ansatte opp mot bedriftsavtalen.