Magretlia, Nordmarka

Surnadal
228
Besøk
2,9
km rundtur
grønn

Kort om turen

Du finn Magretlia i lysløypa ved Nordmarka idrettssenter. Turmålet er frå vinteren 2017/18 Stikk UT! ski-post, og er eit fint turmål om ein vil ut ein tur på kveldstid i mørketida. Lysløypa går i såpass lett terreng at runden passar godt for både barn, vaksne og eldre.

Turbeskrivelse

Sving inn til Nordmarka idrettssenter og køyr så langt inn og bort på parkeringsområdet du kjem (uten å køyre inn mellom bygningane). Du har da den nye, store smørebua rett framfor deg. På yttersida av bygget finn du startpunkt for turen. Gå herifrå rett fram i den venstre traseen og følj lysløypa vidare. Etter ca 1,3 km, omtrent på det høgaste punktet i lysløypa, fin du Stikk UT!-posten i Margretlia. Du kan korte ned turen med ca. 0,6 km viss du i standen for å følgje lysløypa det siste stykket, går rett fram mot startpunktet når du kjem inn på stadionområdet igjen.

Adkomst og parkering

Utgangspunkt for turen er Nordmarka idrettssenter som ligg på Nordmarka mellom Bæverfjord og Skei i Surnadal kommune.

Gratis parkering ved idrettssenteret.

Løype på kart

Kart løypeinfo

Forklaring på fargekoder til løypene:

Lengde i km
Preparerte løyper 2,9
Lengde tur/retur (km) 2,9
Lengde en vei (km) 0,00
Total lengde rundtur (km) 2,9
Stigning Meter Grader
Total stigning 134 Høydemeter

Offentlig transport

Fleire bussruter går forbi idrettssenteret. Rutetider, sjå frammr.no.

Rasfare

Værforholdene og snøstabiliteten kan endre seg raskt, husk alltid å vurdere snøskredfare før du velger tur og rute. For oppdatert snøskredvarsel i Romsdalsområdet og informasjon om hvordan du selv kan redusere din egen risiko, gå til www.varsom.no. Snøskredvarselet vil aldri være en fasit på hvor det er trygt, men vil gi deg mer informasjon om forholdene slik at du selv kan gjøre fornuftige valg.

Spesielle forhold

Alle blir oppfordra om å gå i den retninga som er beskrive ovanfor for å unngå møtande løparar i same spor.

Kart

Ikkje nødvendig

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Inger Merethe Mogstad 39
Thomas Strømme 19
Eldar Myklebust 13
Ingrid Honnstad 9
Cathrine Johansen 7
Gunhild Johansen 6
Otto M. Johansen 5
Bjørn Glærum 5
Inger Nordby 5
Anne Marie Brun 4

Besøkslogg

Dato Antall besøk
22. april 1
19. april 1
15. april 3
14. april 1
12. april 2
11. april 1
9. april 1
6. april 4
5. april 2
3. april 1

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: