Tomresætra

Vestnes
243
Besøk
2
km tur/retur
grønn

Kort om turen

Krysset Tomresætra

Turbeskrivelse

Kan gå frå Fjellstova Ørskogfjellet, Liasætra i Ørskog, Fylling i Skodje eller frå Tomrereset i Vestnes

Adkomst og parkering

Parkering på Tomrereset, Fjellstova, Fylling

Løype på kart

Kart løypeinfo

Forklaring på fargekoder til løypene:

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 2
Lengde en vei (km) 1
Stigning Meter Grader
Total stigning 1 Høydemeter

Offentlig transport

Nei

Rasfare

Værforholdene og snøstabiliteten kan endre seg raskt, husk alltid å vurdere snøskredfare før du velger tur og rute. For oppdatert snøskredvarsel i Romsdalsområdet og informasjon om hvordan du selv kan redusere din egen risiko, gå til www.varsom.no. Snøskredvarselet vil aldri være en fasit på hvor det er trygt, men vil gi deg mer informasjon om forholdene slik at du selv kan gjøre fornuftige valg.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Odd Jarle Døving 23
Bjørn Vadset 9
Rita Hoem Eikebø 8
Tove Bjørnland Vadset 5
Gunnhild Todal 4
Eldar Nevstad 4
Ketsirin Gjerde 4
Hilmar Stein 4
Runar Vegsund 4
Ingunn Tennøy 4

Besøkslogg

Dato Antall besøk
19. mars 1
18. mars 2
17. mars 1
16. mars 10
13. mars 2
12. mars 4
11. mars 11
10. mars 8
9. mars 15
25. februar 1

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: