Stortua

Eide
1105
Besøk
4,2
km tur/retur
blå

Kort om turen

Stortua ligger rett over Eide sentrum. Turen opp er relativ bratt. Du får hjertepumpa i gang, og du blir svett. Ta gjerne med deg staver. Mange har sin daglige tur opp på Stortua, og dette er et av de mest besøkte turmål i Eide. Stien er svært tydelig, men mange plasser delt. Du går på stein og over myr. Over våte partier er det lagt ut klopper. Biologisk mangfold: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00050990

Turbeskrivelse

Turen starter ved skigarasjen til Eide IL. Her starter også lysløypa. Man kan velge to ruter opp, begge fører opåå til Silsetsetra der stien samler seg og går videre til Stortua. Fra inngangsporten til lysløypa kan man gå både til høyre og til venstre. GPS sporet viser ruten der man går til høyre inn fra porten. Gå da til høgre i lysløypa fram til første bakketopp og ta til venstre inn i skogen (merket). Herfra går en godt tråkka sti oppover fjellet. Vær obs på at det kan være bløte partier her. Velger man å gå til venstre fra porten til lysløypa, går man rett opp den lengste og bratteste av de to bakkene. Ved inngangen til skogen står det skiltet til Stortua. Man kommer da opp til Brandhaugsteinen og Silsetsetra, der stiene samles opp videre mot Stortua (og eventuelt videre til Vardhågan). På Silsetsetra er det bok ved Brandhågsteinen. Her er er et kjekt sted for rast. Stien går videre oppover, og et stykke etter skoggrensa deler den seg. Det er merka til Vardhågan med skilt i krysset. Stien rett fram går til Stortua, mens den til høgre går til Vardhågan. Det er varde og bok både på Stortua (440 moh) og Vardhågan (620 moh). Fra Vardhågan er det fint å gå videre til Kropptua (620 moh) og ned på Tverråsen (510 moh), turkassepunkt, eller til Visnesfjellet (550 moh), eget turkassepunkt, med utsikt mot storhavet.

Kulturminne

Tufter etter Silsetsetra.

Adkomst og parkering

Du skal til Eide sentrum. Kjør Rv64 til Eide og ta av opp til Eidehallen (stor blå hall. Sees godt fra hovedveien). Kommer du fra Molde og Fræna skal du kjøre rett forbi Eide sentrum og ta opp til venstre. Kommer du fra Averøy tar du av til høyre rett før du kommer ned til Eide sentrum.

Kjør forbi Eidehallen og ta til høyre i krysset rett ovenfor Eidehallen. Så tar du første til venstre. Se skilt til Stortua. Kjør rett oppover i boligfeltet, ta til venstre i neste kryss (krysset er ved en bekk)

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 4,2
Lengde en vei (km) 0,00
Stigning Meter Grader
Total stigning 369 Høydemeter

Offentlig transport

Buss til Eide sentrum, eventuelt gå av ved Eidehallen. Se www.177.no

Spesielle forhold

I perioder kan deler av stien, spesielt første halvdel, være svært fuktig. Gode sko anbefales.

Kart

Turkart Molde (2007) 1:50 000

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Kjell Skaret 46
Hege Krakeli 41
janne karin skaret 31
Terje K. Kirkeland 28
Annbjørg Svenøy 27
Lillian Karin Nerland 20
Kristin Toverud 17
Tony Gadegaard 15
Lillian Vangen 13
Wenche merete Øyen 12

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 5
29. oktober 2
28. oktober 1
27. oktober 1
26. oktober 1
25. oktober 2
24. oktober 2
23. oktober 1
21. oktober 6
20. oktober 15

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: