Tornes Tursti

Hustadvika
NB! Denne turen inngikk i Stikk UT! 2019.
Se turer fra Stikk UT! 2020 her »
grønn

Kort om turen

Tornes tursti er en fin runde man kan gå i nærområdet bak byggefeltene på Tornes. Her går man i fint og variert terreng på tursti med små topper hvor man også får fin utsikt til havet, med Gossen og Bjørnsund. Samt til fjellene bak, Skalten, Talstadhesten, Lågheia og Høgheia. Den nye delen av turstien knytter nå sammen eksisterende tursti med en gammel landbruksveg som heter Grisholvegen, som fortsatt er i bruk av landbruket på Tornes. Man kan nå gå over fra Høghaugen (også kalt "Bestefarfjellet" lokalt) og via den nye delen av turstien til Grisholvegen. Den nye sammenknytningen går over et myrområde og en haug som heter Storholen.  Selve StikkUT-posten vil ligge på Storholen, det er et høydedrag med benker og sitteplasser midt inne på den nyeste delen av turløypa. MERK: Det vil også være andre lokale turkasser på turen, både inne ved enden av Grisholvegen og på Høghaugen/"Bestefarfjelllet". Vær litt oppmerksom akkurat i myrområdene rett etter Grisholvegen - på at barn og dyr ikke skal gå så langt utom stiene. Myrhull kan være skumle til tider, så lær barna om dette på turen. Turen er lagt opp til å være en rundløype og slutter der man da har valgt å parkere. Selve StikkUT-posten vil ligge på Storholen, det er et høydedrag med benker og sitteplasser midt inne på den nyeste delen av turløypa. MERK: Det vil også være andre lokale turkasser på turen, både inne ved enden av Grisholvegen og på Høghaugen/"Bestefarfjelllet".

Turbeskrivelse

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på  1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved fabrikken like ved).  2. Sagatun på Løset. 3. Tornes Barnehage (fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen). Fra Tornes går man først oppover landbruksvegen som heter Grisholvegen. Den er ca 2 km lang. Ved enden av Grisholvegen går turstien videre til høgre over myrene og mot Storholen og Høghaugen. Ved Høghaugen har man flere muligheter. Enten gå til venstre og østover til Løset, eller nedom gapahuken til barnehagen og videre ned til Tornes igjen. ELLER rett over Høghaugen/Bestefarfjellet og ned til Tornes igjen. Da kommer man ned til gamledelen av Tornes byggefelt. Her går man gjennom noen gater merket med skilt og tilbake til Torabu etter gangvegen. Se godt på oversiktskartet, her er det lett å gå litt "feil" og få en litt lenger tur enn planlagt. Man kommer uansett bare ned til byggefelt og på gangveg, som også kan føre deg tilbake til Torabu og Tornes. Turen er selvfølgelig uansett fin å gå alle veier :-)

Kulturminne

Heimdalstunet er et gammelt hus brukt som lokalt museum. Dette ligger rett over veien der turen starter på Tornes. Her er det ved enkelte anledninger åpent. Mer info om dette på Tornes Vel sine facebooksider.

Adkomst og parkering

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på
1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved Torabu-fabrikken like ved).
2. Sagatun på Løset.
3. Tornes Barnehage som ligger i det nye byggefeltet på Tornes. (Fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen.)

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på
1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved Torabu-fabrikken like ved).
2. Sagatun på Løset.
3. Tornes Barnehage (fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen).

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 0,5
Total lengde rundtur (km) 4,68
Stigning Meter Grader
Total stigning 60 Høydemeter

Offentlig transport

Offentlig busstransport til Tornes. Se etter rutetider Molde - Bud.

Spesielle forhold

Det kan være litt bratt opp på Høghaugen for barnevogn. Her går det mye etter berget/fjellet. Derfor har vi laget en snarveg for vogner ved foten av Høghaugen.
Det samme kan gjelde for Storholen, der StikkUT-kassa står. Men her er det god tursti opp. Så her har vi ennå ikke fått laget til snarveg forbi - ennå i alle fall. Mulig det kommer etter hvert.

Vær også litt oppmerksom akkurat i myrområdene rett etter Grisholvegen - på at barn og dyr ikke skal gå så langt utom stiene. Myrhull kan være skumle til tider, så lær barna om dette på turen.

Kart

Turkart for MOLDE. ev. Fræna.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Trude Stavik 153
Nils Olav Hoemsnes 70
Stian Andersen 33
Sissel Kaldvansvik 23
Henriette Groven 21
Anne Margrete Heimen 21
Anna Birgitta Hoemsnes 20
Eystein Hjemaas Skjærpe 18
Roy Heimen 15
Geir Atle Lillebø 15

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 10
30. oktober 6
29. oktober 7
28. oktober 4
27. oktober 12
26. oktober 12
25. oktober 8
24. oktober 5
23. oktober 4
22. oktober 3

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: