Skorpa, Gomalandet

Kristiansund
2172
Besøk
3
km tur/retur
blå

Kort om turen

Turmålet er den østligste haugen på Skorpa, Pikhaugen, med steinvarde og rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling og noe piggtråd i terrenget. Her er vår postkasse med bok og registreringsmuligheter. Fra Pikhaugen er det flott utsikt over havet, mot Håskjæran samt Tustna i øst.

Skorpa er et berglendt og snaut kystlandskap mot storhavet. Det er flere småholmer langs stranda. Området har mange sportsfiskeplasser. Her er og fine badeplasser, når det er godt vær. Nordsiden av Skorpa er viktigst som friluftsområde.

Turbeskrivelse

Vi anbefaler å følge høydedragene midt på Skorpa fram til turmålet. Fra Skorpaveien følges stien rett frem, til venstre for de gamle klippfiskbergene ovenfor bebyggelsen, gjennom noen grøntområder (fra det tidligere gårdsbruket) mot høyderyggen på Skorpa.


Du kommer nå opp på Langhaugen med en oppmurt varde. Fortsett langs høyderyggen, du må krysse ei myr mot venstre, og fortsetter opp over neste rygg. På siste delen går stien i en bue mot høyre. I et stidele mellom haugene skal du svinge skarpt til venstre. Stien går så i en liten sving mot venstre før den dreier opp mot Pikhaugen med steinvarden.
 
Et annet alternativ er å følge stiene (NB! Noen våte partier) til venstre ned mot badeplassen Valan på yttersiden (nordsiden) av Skorpa med byens varmeste vann – egne naturlige basseng for de svømmedyktige (Storvalan) og for de minste barna (Litjvalan). I rolig vær kan en stupe ut i selve Atlanterhavet. Her er også fine steder å fiske med stang. Følger en svabergan østover langs storhavet helt mot enden av Skorpa (Skorpenden), kan en til slutt gå opp til Pikhaugen.
 
Det anbefales å kombinere de alternative rutene!
 Langs alle alternativene er det partier med kupert terreng. Middels krevende løype. Etter regnværsperioder kan det være enkelte våte partier som må forseres.

Kulturminne

Tolv automatisk fredet lokaliteter. Elleve av disse er bosetning-aktivitetsområder fra Steinalderen, ett er automatisk fredet funn fra Jernalderen. Området Stormyra, mot Nordsundet, har elleve lokaliteter.
Se: http://www.kulturminnesok.no/ for mer informasjon.

Steinvarde og rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling og noe piggtråd i terrenget.

Klippfiskberg.

Adkomst og parkering

Kjør Rv70 Wilhelm Dalls vei. Fra Kristiansund skal du ta til høyre rett før Nordsundbrua og kjøre inn under veien og inn på Bentnesveien. Fra Molde kjører du av til høyre rett etter Nordsundbrua og inn i Bentnesveien. Kjør veien ned mot Skorpaveien. Ta til venstre og parker i Dunkarsundet, ved småbåthavne, ret før den lille brua over til Skorpa. Turen starter herfra. Gå opp Skorpaveien. Stien starterrett ved bolighus i enden av Skorpaveien.

Parker ved småbåthavna i Dunkarsundet eller ta buss til Skorpa. Busstopp i Skorpaveien.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 0,5
Lengde tur/retur (km) 3

Offentlig transport

Se www.177.no Buss til Skorpa. Busstopp rett ved bru i Skorpaveien. Kort vei opp Skorpaveien frem til startpunkt for turen.

Spesielle forhold

Turen er beskrevet med fotoillustrasjoner i ”Turbok for Kristiansund og Omegn” (Turbokforlaget, Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen, 2008), sidene 12-14.

Kart

Turkart for Kristiansund og omegn.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Inger Aasprong 74
Erik Aasprong 74
Merethe Solli 41
Anders Tøsse 27
Jon Alme 24
Iren Bolgen 22
Randi Roll 18
Helge Reiten 13
Laila Eikrem 12
Jan Terje Ugelstad 11

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 5
30. oktober 1
29. oktober 7
28. oktober 2
27. oktober 7
26. oktober 4
25. oktober 4
24. oktober 5
23. oktober 6
21. oktober 2

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: