Engesetfjellet

Skodje
571
Besøk
6,5
km tur/retur
blå

Kort om turen

Ved starten av bakkane oppover Nesjesætervegen vil ein til venstre kunne sjå skytebana til Engesetdal og Skodje skyttarlag.
Vegen følgjer stort sett grensa mellom bygdelaga Engesetdal og Fylling. Ein stor grensestein som ligg midt i vegen i siste bakken før sætra, blir kalla Kvitekyra.
Komen til Nesjesætra (nesingane si sæter, Langnes og Kasnes på Fylling) vil ein ha godt utsyn mot sør til Storfjorden. Det var hit folk gjekk før i tida for m.a. å sjå turistskip som segla innover i fjordane. Mot vest er det godt utsyn mot Engsetdalen.På toppen av Engsetfjellet er det godt utsyn til romsdalsfjella i aust, Sunnmørsalpane i sør, Grasdalsfjellet og Frostadtinden i nord og fjordar og kysten i vest.

Turmålet er toppen av Engsetfjellet, der også postkassa med Stikkut-kode er plassert

Turbeskrivelse

Turen startar på parkeringsplassen som ligg på Fylling om lag 100 m aust for Skodje Byggvare AS. Etter 200 m langs fylkesveg 106 mot Engesetdal går turen om lag 2 km på Nesjesætervegen. Oppå sjølve Nesjesætra, ved ein gammal bygning kloss inntil vegen, går turen til venstre oppetter ein godt trakka sti i lia.
Etterkvart blir det mindre skog og meir myrlendt.
Vidare blir det å følgje merkinga slik ein kjem seg til toppen av Engsetfjellet, 535 m o h. For dei som ikkje er lokalkjende, blir det anbefalt å følgje same ruta ned igjen.

Kulturminne

Nesjesætra. Sætredrift til ut på 1950-talet.

Adkomst og parkering

Stor parkeringsplass

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 6,5
Lengde en vei (km) 3,25
Stigning Meter Grader
Total stigning 400 Høydemeter

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Marit Fladmark 8
Øystein Haugen 6
Hanne Vadset Knotten 4
Laila Skodjereite 3
jorunn uggedal strømmen 3
Roar Valdal 2
Oddrun Rødvik 2
Stig Jonny Urke 2
Stein Arve Berg 2
Helga Færøy 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
27. oktober 1
26. oktober 4
25. oktober 1
24. oktober 2
23. oktober 2
20. oktober 2
19. oktober 4
18. oktober 3
17. oktober 1
16. oktober 1

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: