Botnastølen (Stavdalsstølen)

Fjord
306
Besøk
7,4
km tur/retur
blå

Kort om turen

Den idylliske Stavdalsstølen ligg på høgre sida av elva Stavåna.
På andre sida av elva ligg Jasvollstølen. Stølane er eit fint område også for barnefamiliar. Ved låg vassføring er det mulig å krysse elva mellom stølane. Det er også ei hengebru (utan sikring) nedanfor stølane.Du kan også gå vidare innover til Jasvollbotn, sjå eigen turbeskrivelse for denne turen.

Turbeskrivelse

Til venstre for fylkesvegen startar turen på gruslagt skogsveg. Etter omlag 1,2 km tar du av til venstre på godt merka rås. Etter om lag 2,5 km er du framme på stølen.

Adkomst og parkering

Frå Fv 650 på Mo, tar du av mot Overøye. Køyr om lag 3 km, forbi Stavdal og parker på høgre side av vegen for startpunkt.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 7,4
Lengde en vei (km) 3,7

Kart

Turkart Ørskogfjellet

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Anne-Marthe Stavseng 15
Monika Irene Stavseng 12
Åsmund Larsen 11
Astrid Larsen Stavseng 9
Marie Larsen Stavseng 8
Torunn Sund Tafjord 6
Arild Hove 5
Jørgen Larsen Stavseng 5
Kari Anne Flatmo Hove 4
Aud Einang Tafjord 4

Besøkslogg

Dato Antall besøk
26. oktober 1
24. oktober 1
23. oktober 2
21. oktober 1
20. oktober 4
19. oktober 3
16. oktober 1
15. oktober 1
13. oktober 4
12. oktober 7

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: