Hovsnakken

Stordal
178
Besøk
2,8
km tur/retur
blå

Kort om turen

Bratt og fin tur til gammalt sel. Turbok å skrive seg inn i.

Turbeskrivelse

Bratt rås. Går gjennom barskog første delen, men det vert bedre utsikt når ein kjem lenger opp. Mogleg fortsette til Varden, eller gå langs fjellsida til Midtbustsætra.

Kulturminne

Tåja - tuftene av gammal sommarfjøs. Hovsnakken har sel og fleire tufter.

Adkomst og parkering

Parker i sentrum eller ved bensinstasjonen. Vis á vis bensinstasjonen går du 1 km oppover mot Hovslia bustadfelt. Her følgjer ein vegen, først ein krapp sving til venstre, og lenger oppe tar ein til høgre i vegkrysset. I enden av vegen tek ein oppover forbi det siste huset (nedover går ein gangveg). Råsa starter rett over snuplassen.

Anbefalt parkering i sentrum eller ved bensinstasjonen, då det er begrensa tilgang til parkering i Hovslia.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 2,8
Stigning Meter Grader
Total stigning 470 Høydemeter

Offentlig transport

Bussrute mellom Ålesund og Valldal, sjå http://www.frammr.no

Kart

Turkart Ørskogfjellet

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Jon Haraldsvik 11
Astrid Larsen Stavseng 8
Jørgen Larsen Stavseng 6
Marie Larsen Stavseng 5
Stig Falling 5
Hallbjørg Vinje 3
Magne Staurset 3
Monika Irene Stavseng 2
Ruth Janne Vinje 2
Torill Sandvik 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
26. oktober 1
24. oktober 3
23. oktober 3
21. oktober 2
20. oktober 1
19. oktober 2
18. oktober 2
14. oktober 1
13. oktober 2
12. oktober 1

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: