Taustu-løypa

Sula
NB! Denne turen inngikk i Stikk UT! 2019.
Se turer fra Stikk UT! 2020 her »
blå

Kort om turen

Turen er fin å gå heile året. Når det er bart, kan ein gjerne gå/jogge/sykle, medan det vinterstid er oppkøyrd løype. Enden av løypa er ved MSIL si hytte - Taustua - og her er det åpe nesten alle "raude" dagar året rundt. Her kan ein få kjøpe drikke - saft, buljong, solbærtoddy, brus og kaffi - samt kjeks og sjokolade. Området rundt hytta er solrikt og høver godt for ein "koserast" både sommar og vinter.

Enden av løypa er ved Taustua - MSIL si hytte.

Turbeskrivelse

Turen startar frå parkeringsplassen i nordenden av Mausavatnet. Første del er ein gardsveg som går over i ein grusa tursti opp til ei skibu. Ved skibua har ein to val, anten gå vidare rett fram eller ta av 90 grader til høgre og følgje lysløypa vidare. Dersom ein går rett fram, må ein ta av til høgre omlag 150 meter lenger framme (ved ei bru) og så møtest dei to stiane lenger oppe. Då er det berre å halde seg etter skiltinga vidare oppover.

Adkomst og parkering

Turen startar som sagt ved parkeringsplassen i Grova (ved nordenden av Mausavatnet). Kjem ein frå Spjelkavik retning mot Hareid, så skal ein køyre forbi avkøyrsle til Langevåg, gjennom tunnelen etter avkøyrsla, forbi krysset der vegen tar av til Mauseidvåg og vidare omlag 3-400 m. Då tar ein av til høgre mot Eikrem, og ein er då på parkeringsplassen. Kjem ein frå Hareid, må ein passe på å ta av frå hovudvegen i nordenden av Mausavatnet.

Inga parkeringsavgift

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 6,2
Lengde en vei (km) 3,1
Stigning Meter Grader
Total stigning 303 Høydemeter

Offentlig transport

Sularuta passerer rett forbi parkeringsplassen. Haldeplass 50 meter frå gardsvegen.
www.sularutelag.no (sjå linkar med Sulesund)

Kart

O-kartet Eikremsskogane

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Aleidis Bjørkavåg 92
Mariann Barstad 43
Eva Hilde Blomvik 35
Kristian Ness 29
Jannikke Lied Olsen 28
Per Magne Blomvik 27
Olav-Andreas Fiskerstrand 23
KATRIN HOVE 22
Lisa-Mari Raknes 22
Heidi Karlsen 21

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 5
30. oktober 1
29. oktober 3
28. oktober 3
27. oktober 16
26. oktober 14
25. oktober 3
24. oktober 5
23. oktober 5
22. oktober 4

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: