Torviksetra, Torvika

Surnadal
333
Besøk
5,0
km tur/retur
blå

NB! Stikk UT!-posten åpner ikke før 12/5.

Kort om turen

Turen til Torviksetra er å anbefale av fleire grunnar. Turmålet ein idyllisk setervoll med fleire eldre bygningar. Det er også eit flott utsiktspunkt med utsyn mot blant anna Kjergroneset, Vargøya, Bølia og Tussan. Dei mange svingane oppover lia gjer dessutan at denne setervegen ikkje er så bratt som mange andre liknande vegar på våre trakter.

Torviksetra

Turbeskrivelse

Etter at du har parkert på nersida av vegen, går oppover vegen som tek av rett på øversida, forbi sandtaket og gjennom hyttefeltet. Fortsett oppover skogsvegen. Viss du held deg på denne og ikkje tek inn på sidevegar, vil den føra deg fram til seterstølen oppi lia.

Kulturminne

Det er fleire gamle seterbygningar på stølen. Det er uvisst kor gammel setra er, men ho stod opprinneleg lenger nedi lia der tuftene enno synest. I 1927 var det utskifting mellom Oppistua og Nestua i Torvika, og da vart seterstølen delt. Seinare vart setra flytta til dit ho ligg no. Det vart setra her til i 1950-åra.

Adkomst og parkering

Køyr gjennom Surnadalsøra og vidare utover langs fjorden. Etter ca. 8 km, og før du kjem til gardane i sjølve Torvika, kjem du til ei vik. Her ser du på øversida av vegen eit lite sandtak og eit lite hyttefelt. På nersida av vegen er det plass til å parkere.

Ved startpunktet

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 5,0
Lengde en vei (km) 2,5
Stigning Meter Grader
Total stigning 360 Høydemeter

Offentlig transport

Nei

Spesielle forhold

Stien er merka etter etter nasjonal standard. Den øvste delen av stien vil bli omlagt litt i løpet av sommaren 2018. Gps-fila og skiltinga heilt på toppen samsvarar ikkje heilt inntil ny gps-fil er oppgått og innlagt. Du kjem fram anten du følgjer skiltinga eller gps-sporet.

Kart

Ikkje nødvendig

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Sissel lysø 47
Randi Lysø 12
Marta Aarnes 7
Øystein Lysø 7
Inger Marie Berg 5
arild skralthaug 3
Solvor Røen 3
Grete Sæterøy 3
Helge Kroknes 3
Ole Arne Forså 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
27. oktober 1
26. oktober 2
24. oktober 4
22. oktober 1
21. oktober 2
18. oktober 1
15. oktober 1
14. oktober 2
13. oktober 2
11. oktober 6

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: