Mardalsfossen, Eikesdal

Nesset
1273
Besøk
3,74
km tur/retur
blå

Kort om turen

Mardalsfossen er verdens fjerde høyeste frie fossefall og kan betraktes på nært hold og er et imponerende syn i vannføringssesongen 20. juni - 20. august. I August 2012 stod den nye turveien til fossen ferdig, og dermed fikk publikum også en helt ny turopplevelse. Å gå gjennom den frodige urskogliknande vegetasjonen langs vegen opp til fossen er i seg sjølv ei stor oppleving. Dei store gamle almetrea er med og gje livsgrunnlag for mange uvanlege plantevekstar og dyr som er knytt til desse. Mange er små og vanskelege å få auge på, og mange av dyra og fuglane knytt til området er aktive om natta. Det er eit yrande fugleliv også om dagen, så skjerp sansane og få med deg fuglesang og raske glimt av fugl som er på matsøk i den varierte skogen.

Turbeskrivelse

Turveien starter ved parkeringsplassen i Mardalen og snirkler seg vei mellom de gamle almetrærne. Turvegen er godt tilgjengelig og kan også foretas på sykkel. De første 1,4 kilometerne opp til den nye brua er det letteste partiet med en svak stigning opp mot 200 meter. På andre siden av brua blir vegen brattere opp til fossen til 325 moh.

Kulturminne

Langs vegen er det lett å merke seg dei tjukke trestammane der greinene har vore hogd av. Dette er almetre som er kultivert for å gje næring til husdyr, men og til folk i nødstider. Det er også mykje hasselskog som gav rikeleg med nøtter og som derfor var viktig for eikesdalingane i tidlegare tider.
Skogen på nordsida av elva der vegen ligg, består av oreskog og edellauvskog med varmekrevjande artar, medan sørsida av elva er prega av bjørkeskog og ein furumo som har gitt bygda tømmer. Den vart rasert av storm i 1998.

Adkomst og parkering

Fra Eidsvåg tar man av fra fv 62 til Eresfjord på fv 660 og følger skilting mot Eikesdal, ca 44 km. Det går bilvei (bomvei, kr.40 Kortautomat) fra Eikesdalen og frem til merket parkeringsplass i Mardalen hvor man også finner rastebenker, kiosk og informasjon om fossen og området.

Mardalen. Ingen parkeringsavgift.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 3,74
Lengde en vei (km) 1,87
Stigning Meter Grader
Total stigning 233 Høydemeter

Kart

Norge-serien 10078 Sunndalsøra

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Kari Meringdal 6
Hans Erik Oppigard 5
marit vike 4
Kirsti Fylling 4
Gro Finnset 4
Arne Johannessen 3
Ella Hindhammer 3
Peggy Vike 3
Hilde Furnes Johannessen 3
Tamara Christin Slemmen 3

Besøkslogg

Dato Antall besøk
28. oktober 4
26. oktober 2
24. oktober 2
21. oktober 3
20. oktober 3
18. oktober 2
17. oktober 1
14. oktober 1
12. oktober 1
11. oktober 2

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: