Bremsneshatten

Averøy
2648
Besøk
3,2
km tur/retur
blå

Kort om turen

Bremsneshatten er en markert og særpreget fjellknatt i et ellers flatt område. På vestsiden er ei grotte, Bremsneshula. Området har nasjonal historisk interesse på grunn av rike funn fra Fosnakulturen.

Bremsneshatten kultur- og friluftsområde byr på spektakulære opplevelser. Det går sti opp på toppen av hatten. Herfra ser du i alle himmelretninger. Inne i hatten er det flere huler. Den største er Bremsneshula, mer enn 80 meter dyp. På ene langsiden av Bremsneshatten er det et større klatrefelt, med nivåer fra det enkleste til det harde.

Turbeskrivelse

Det går sti fra Fv64 p-plass Djupbukta.  Hele tiden ser du klart hvor Bremsneshatten er, så du kan ikke gå deg bort. Når du svinger av til høyre er det merket med små grønne pilskilt. Stien følger langs høydedrag rett mot Bremsneshatten. På venstre hånd har du Averøy sykehjem.


Når du kommer opp under hatten blir du stilt overfor et valg. Høyre eller venstre? Vi har tegnet inn ei rundløype som går herfra, forbi klatrefeltet, til Bremsneshula og videre opp på toppen av hatten. Da tar du til venstre. Du kan velge å gå rett opp på hatten. Da går du til høyre.

Del av tilgrensande areal er regulert til boligfelt. I tillegg til nasjonale/regionale interesser har området også verdi for nærmiljøet. Kulturvernområde i kommunedelplanen.

Biologisk mangfold: grotte se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013410

Kulturminne

Bremsneshatten ligger i Fosnakulturens rike, og er vuggen til vår kulturarv. Det er gjort mange funn i området. Funnene dateres til eldre og yngre steinalder og til førreformatorisk tid. Det er en rekke bosettings- og aktivitetsområder.

Ute i terrenget, langs stiene, er det satt opp flere informasjonstavler.

Les mer om Bremsneshula
http://averoy.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=404&back=1&MId1=438&MId2=&MId3=&

http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=109660&fylke_nr=1500

http://www.sffarkiv.no/sffbasar/style_moreogromsdal.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=109660&spraak_id=1&ptype=single

Valseshula
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=112426&fylke_nr=1500

Adkomst og parkering

Start ved stor p-plass Djupbukta ved Fv64.

Fra Kristiansund kjører du Fv64 gjennom Atlanterhavstunellen og over til Averøy. Kjør til du kommer til skilt Djupbukta, på høyre hånd. Stor parkeringsplass.

Fra Eide og Averøy kjører du Fv64 i retning Atlanterhavstunellen. Etter rundkjøringa på Bremsnes kjører du noen hundre meter. Skilt til Djupbukta. Stor p-plass på venstre hånd.

P-plass ved Fv64, ved skilt til Djupbukta. Gratis parkering. Søppelcontainer er satt opp her. Men merk at det inntil videre er bompenger for å komme gjennom Atlanterhavstunellen. Det er også mulig å benytte parkeringsplassen nedenfor tidligere Bremsnes Barneskole

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 3,2

Offentlig transport

Buss fra Kristiansund eller fra Bruhagen, Averøy. se www.177.no. Busslomme rett ved startstedet, Djupbukt, Bremsnes.

Kart

Turkart Kristiansund (2007) 1:50.000.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Kjellaug Smevåg 169
Kjell Smevåg 169
Ingrun Grete Wiik 75
Ingvar Tormod Båtbukt 66
Hans Wik 58
Jan Helge Birkelund 34
Mona Nesset 34
Mona Wenstad 30
Tone Bae Ramsøy 30
Margrethe Hestvik 24

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 5
30. oktober 3
29. oktober 8
28. oktober 2
27. oktober 11
26. oktober 20
25. oktober 5
24. oktober 4
23. oktober 6
22. oktober 4

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: