Setrevatnet/Folkestadvatnet

Volda
NB! Denne turen inngikk i Stikk UT! 2019.
Se turer fra Stikk UT! 2020 her »
grønn

Kort om turen

På begge sider av Folkestadvatnet i Volda kommune er det grusa bilveg. Desse to vegane er knytt saman med grusa stiar på nord- og sørsida av vatnet som gir ein flottrundtur til fots eller på sykkel. Raudesanden er ei flott sandstrand på nordsida av vatnet.

Turbeskrivelse

Turen går rundt Folkestadvatnet som ligg 315 moh og er på om lag 3,5 km. Vegen på austsida heiter «Innaforvegen» og på vestsida heiter den «Blåfjellsvegen». Begge vegane er bomvegar med tilkomst frå Folkestad. Det er relativt lite trafikk på strekninga. Det går dyr på beite så gjer vel å lat att grinder og led.

Adkomst og parkering

Det jobbast no med å opparbeide ein parkeringsplass på vestsida, men inntil den er ferdig må ein parkere på lommer langs vegen. Det er då viktig at ein parkerar slik at ein ikkje er til hinder for andre bilistar og traktorar

Løype på kart

Lengde i km
Fast grus 3,6
Total lengde rundtur (km) 3,63
Stigning Meter Grader
Total stigning 52 Høydemeter

Offentlig transport

Det er ikkje offentleg transport til turmålet, men ein kan gå eller sykle frå fergekaia.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Ingrid Salt 8
Siri Folkestad 7
Berit Eline Folkestad 6
Stig Helland 5
Siw Meek Helland 4
Turid Nautvik 4
Aase Elisabeth Meek 3
Kenneth Breivik 3
Monika Siren Dalebø 2
Liv Ingun Kornberg 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
26. oktober 2
23. oktober 1
20. oktober 4
19. oktober 2
15. oktober 1
14. oktober 2
13. oktober 2
7. oktober 1
6. oktober 1
5. oktober 3

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: