Friskere arbeidsplass med Stikk UT! Bedrift

Påmeldinga til Stikk UT! Bedrift 2023 er nå åpen! Tips og inspirasjon til hvordan Stikk UT! Bedrift kan bidra til en bedre arbeidshverdag finner du i denne saken om gjengen i Straumsneset Barnehage!

I Straumsnes Barnehage har de fått mye oppmerksomhet det siste året for å ha greid å redusere et høyt sykefravær og skape en arbeidsplass der store og små er friske og trives godt.Stikk UT! Bedrift er et av verktøyene som ble tatt i bruk for å skape en friskere arbeidsplass, og her deler daglig leder Wenche Sæter sine erfaringer fra hvordan deltakelse i Stikk UT! Bedrift kan bidra til bedre helse og miljø blant de ansatte.

- Som så mange andre så har vi en travel arbeidshverdag der det ikke er så mye tid til å være sosiale med hverandre i arbeidstida. Da vi ble med i Stikk UT! Bedrift begynte vi å samle oss etter arbeidstid og kjøre i lag for å besøke ulike Stikk UT! - turmål både i kommunen og utenfor. Vi har et fysisk krevende yrke og det er veldig viktig at vi tar vare på egen helse. Når vi i tillegg til å gjøre noe sammen kan sanke poeng til bedriften så er dette med på å gi enda mer mening til det å være aktive og gå på tur i lag.

Etter at gjengen hadde reist en del på Stikk UT! rundt omkring fikk Wenche en idé; hva om vi hadde et Stikk UT! turmål i nærheten av arbeidsplassen som kunne hjelpe oss også med å få til mer aktivitet i hverdagen? Hun meldte seg som frivillig i Stikk UT! - gruppa i Tingvoll Kommune og fikk det som hun ville; i 2022 ble “Øverleite rundt” med som Stikk UT! - turmål og barnehagen hadde nå et turmål som de kunne besøke også i arbeidstida.

De ansatte oppfordres til å trille- eller gå den 1,4 km lange runden sammen med ungene. Ungene kjenner godt til Stikk UT! og synes det er stas å være med på tur. I møter og plandager har vi ofte lagt turen hit i det vi kaller “gå og snakk”, eller walk and talk som det egentlig heter; en teknikk som hjelper oss til å snakke godt sammen.

Viktigheten av å ha alle med

Startskuddet for Stikk UT!- sesongen går 1. mai og i slutten av mai trekker de en premie blant alle ansatte som har takket ja til å bli med. Slik har de lykkes med å få med flere til å hive seg med. - Det er viktig for oss at flest mulig er med selv om dette plasserer oss litt lengre ned på topplistene. Nå ønsker vi oss en toppliste i Stikk UT! som viser prosentvis deltakelse blant ansatte i bedriften, sier Wenche, det vil kanskje motivere flere bedrifter til å prøve å få alle ansatte med. Stikk UT! har turer som passer for alle, så det er en god arena for å kunne oppleve fellesskap og mestring.

Det blir en del turprat når vi møtes i pausene på jobb som også bidrar til gode stunder i lag. -Dersom noen har besøkt et nytt turmål ila helga viser de bilder og deler erfaringer og slik inspirerer de ansatte hverandre til å besøke fine steder og være aktive på fritida. Vi blir også en del av fellesskapet sammen med de andre som deltar på Stikk UT! og det er gøy når man møter igjen flere av de samme menneskene på ulike turer rundt omkring.

Wenches tips til andre arbeidsplasser som vil bruke Stikk UT! Bedrift for å fremme et godt arbeidsmiljø:

  • Sett av litt tid til å bli kjent med appen i lag, ikke alle er like komfortable med tekniske ting så bruk litt tid til å vise og hjelpe de som kvier seg litt for telefon og app og slik. Det skal ikke mye til for at enda flere kan være med når de bare får litt starthjelp.

  • Ha som mål at så mange som mulig i bedriften skal være med, belønne blant alle som takker ja til invitasjonen om å bli med som en del av bedriften.

  • Legg inn i bedriftens handlingsplan at den skal være en aktiv arbeidsplass. Når man deltar i Stikk UT! Bedrift blir det plutselig målbart hvor aktive vi er som bedrift og det blir noe gøy å strekke seg etter sammen.

  • Bruk Stikk UT! som en arena for å oppleve sammen i jobbsammenheng. Vi var en gjeng som var på kurs i Kristiansund og i stedet for å kjøre rett hjem etter endt kursdag så tok hele gjengen turen til toppen av Kvernberget. Når vi i tillegg til å få luftet oss etter en lang dag inne kan ut og sanke poeng til bedriften så er det gøy!

  • Bruk tur til Stikk UT! - turmål i møter og plandager. “Walk and talk” er et godt verktøy basert på ideen om at det er lettere å snakke sammen side om side. Når man samtidig er i bevegelse og ute i naturen så stimulerer dette til gode og kreative samtaler og problemløsning.

  • Arrangere fellesturer etter arbeidstid. Det er ikke noe press om at man må være med, men vi legger opp til ulike turer som alle kan mestre. Det å dele gode opplevelser er uvurderlig for å skape et godt arbeidsmiljø.

  • Dersom man er så heldig å ha et turmål i nærheten så oppfordre de ansatte til å besøke det før eller etter jobb eller i lunsjen eller arbeidstida, det får man mye igjen for i form av friske medarbeidere sier Wenche.

Oppdatering: Etter at vi besøkte Wenche og fikk innspillet om en toppliste som viser prosentvis deltakelse i bedriften har vi bestemt oss for å få på plass en slik funksjon til sesongstart 2023!

Les mer og meld på til Stikk UT! Bedrift her: https://www.stikkut.no/stikkut...

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: