Her er vinner av tur nummer 1 million

Bjørn Flemmen Steinland fra Sunndal trosset i går kveld regnet og gikk sin Stikk UT! -tur nr 117. Det angret han ikke på i dag da Friluftsrådet kom med gaver og kunne fortelle at han var den heldige vinneren.

Tidligere denne uka gikk Friluftsrådene ut med at de ville gjøre stas på den deltakeren som registrerte tur nummer en million. Gaven er en tursekk full av Stikk UT! - artikler i tillegg spanderer friluftsrådene middag på vedkommende i lag med familie eller turvenner.

Landets beste 

Vi som jobbar med det, meiner at Stikk UT! er landets beste turtrim og at vi har den mest turglade befolkninga i hele Norge. Vi kjenner i alle fall ikkje til andre turtrimmar med tilsvarande tal. Dette har vi fått til fordi Stikk UT! er eit gigantisk dugnadsarbeid som består av tre viktige partar: Dei to friluftsråda i fylket, tilsette i kvar kommune, og mange frivillige eldsjeler. 

 For to år sidan hadde turtrimmen 489 000 registrerte turar og 22 000 deltakarar. Så kom pandemien. Medan alt anna måtte stenge, var Stikk UT! og friluftslivet ope, og redninga for å halde seg i aktivitet for mange. I 2020 auka talet på deltakarar med ca. 10 000 frå året før, og til saman 32 000 turgåarar registrerte over 860 000 turar. Dette syntest vi var overveldande, men når vi no har sett korleis populariteten har auka også i år, ante vi at millionen ville bli nådd. Men at det ville skje heile to månader før sesongslutt, hadde vi ikkje trudd!

Det er ikkje tvil om at Covid 19 har betydd ein del for tur-utfarten, men også den nye Stikk UT!-appen har vore viktig. No kjem over 80% av registreringane via appen, og det har blitt enklare å registrere turane sine. Og så er vi i dette fylket så heldige å ha fantastisk natur som inviterer til friluftsliv rundt oss på alle kantar, og vi er veldig glade for at så mange av innbyggjarane er flinke til å nyte den. Det gir livskvalitet til den enkelte og er viktig for folkehelsa. 

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: