Mine turer! -til hjelp for å huske turkoden

Vi har laget en folder som kan hjelp til med å holde oversikt over turmål og koder. Denne kan ligge i lomma/sekken og tas med på tur. Her kan en skrive ned turmål og kode mens en er ute, for så å registrere det digitalt når en kommer hjem.


Du kan skrive ut Mine turer selv. For best mulig utskrift velg skriv ut med faktisk størrelse. Brett så etter brettestrekene på arket, -følg de svakt stiplete strekene. Brett først arket i to, så inn fra høyre og så fra venstre.

Mine turer folder


Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: