Resultat fra spørreundersøkelse

I februar gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant tidligere Stikk UT!-deltakere. Formålet var å undersøke hva som motiverer deltagerne til å være med på Stikk UT!, hvordan tenke bærekraft og hvilken utvikling Stikk UT! kan ha de neste fem årene. Det kom inn 2728 svar.


Hva svarte Stikk UT!-deltakerene?
Hovedfunn tyder på at deltagerne i stor grad ønsker å oppleve fine naturopplevelser og å være fysisk aktive. Deltagerne ønsker å oppleve nye turområder i fylket vårt, sette seg individuelle mål og Stikk UT! motiverer til turer sammen med familie og venner. Gode turbeskrivelser kommer høyt opp som motivasjon og halvparten setter skilting og merking høyt og mange liker å få Stikk UT! kartet i posten. 

Innen nye konsepter ønsker deltagerne å gå på flere turmål fra samme startsted, flere nærturer og at Stikk UT! sesongen utvides slik at de kan gå fotturer også om vinteren. Nesten alle deltagerne har gitt svar på spørsmål om å bidra til ett bærekraftig friluftsliv og det viser at de ser mulighet for å bidra. Det sosiale er viktig, å invitere med seg en venn, kollega, nabo på tur, gå på nærturer og følge Stikk UT! vettreglene om sporløs ferdsel. De aller fleste ønsker å registrere turene sine slik som nå, på stikkut.no eller moroturappen, men halvparten ønsker også velkommen til ett eventuelt nytt konsept med automatisk registrering på mobil, uten kode.

Nedenfor kan du se diagrammer med mer detaljer om svarene som kom inn.

Spørsmål 1: Hva motiverer deg til å være med på Stikk UT!?

Spørsmål 2: Hvilke av disse konseptene kunne du tenke deg å være med på hvis de kommer i gang?

Spørsmål 3: Hvordan kan du tenke deg å bidra til et mer bærekraftig friluftsliv?

Spørsmål 4: Hvordan ønsker du å registrere turene dine?


Stor takk til alle som tok seg tid til å svare!

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: