Steinsetertjønna, Stikk UT! Ski-turmål i Heim, tas ut av vintersesongen

Vi beklager at skiturmålet Steinsetertjønna må tas ut av sesongen. Årsaken er veiarbeid med ny E39.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: