Stikk UT! hedrer de frivillige

2022 er Frivillighetens år, noe som blir markert over hele landet. Norge er i særklasse når det gjelder frivillig innsats og det ser vi igjen i det frivillige arbeidet med Stikk UT!
I løpet av "Vår veke" vil Friluftsrådene markere dette ved å hedre de frivillige og takke for innsatsen de legger ned.

Stikk UT! er helt avhengig av hjelp fra frivillige for å gjennomføre turtrimmen. Vi har regnet ut at det hvert år blir lagt ned omlag 3700 dugnadstimer (over to årsverk) i Stikk UT!. Vi kan dermed slå fast at uten de mange frivillige sin innsats hadde det rett og slett ikke gått. I Frivillighetens år er det på sin plass å takke alle som bidrar med å merke og rydde stier, sette opp skilt og koder, bygger gapahuker og lignende. Dette markere de to friluftsrådene på litt forskjellige måter.

Sunnmøre friluftsråd har invitert alle Stikk UT!-frivillige til samling i Ørsta/Hovdebygda, lørdag 11. juni. Her skal de gå en tur sammen, Ytrehovdeåsen rundt, før de møtes til servering, aktiviteter og overlevering av gave.

Det har også vært samling av frivillige som er verter på Naturmøteplasser med overrekking av gave til de.

Stikk UT! Sammen med de frivillige i Nordmøre og Romsdal
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal legger opp til Stikk UT! Sammen turer med de frivillige i samtlige av sine medlemskommuner. Alle Stikk UT!-frivillige blir invitert med på tur i sin kommune, turene er åpne for alle og vi håper mange vil være med å hedre de som legger ned frivillig arbeid for Stikk UT! Også her får de frivillige gaver fra Friluftsrådet som er finansiert av Fylkeskommunen og Norsk Friluftsliv.

Turene blir annonsert under Sammen-siden i Stikk UT!-appen. Her er oversikt om de ulike turene denne uka. (De resterende kommunene har arrangement på senere tidspunkt)


7. juni Gjemnes, tur til Neshamran, Angvika. Start v/Bunnpris kl 18.00

8. juni Molde, arr i forbindelse med åpning av idrettens hus og tur til Paviljongen på Romsdalsmuseet kl 18.30

8. juni Heim, gapahuken på Bettenneset

9. juni Aukra, tur til Riksfjordremma, kl 17.00

12. juni Kristiansund, Folkefest i Folkeparken og tur til Lasken og Kleppen kl 16

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: