Stikk UT! med turvett

Søndag 1. mai starter Stikk UT!-sesongen og vi er mange som gleder oss til å stikke ut. I fjor hadde vi fantastiske resultater med hele 50 000 deltakere og 1,2 millioner registrerte turer. Når så mange skal ut på tur er det viktig at det blir tatt hensyn både til naturen og hverandre. Derfor har arbeidet med Stikk UT!-vett og bærekraftsmål blitt viktig for friluftsrådene i arbeidet med Stikk UT!.


Ikke alle turmål er åpne 1. mai
Nå ved oppstart ønsker vi å minne om at enkelte turmål ikke er åpnet enda på grunn av snø eller andre forhold. Det kan f.eks. være en svært våt sti som er utsatt for ekstra stor slitasje. En kan ikke registrere koder på disse turmålene og vi ber om at en venter med å gå turene til de er åpnet. Det står åpningsdato i turbeskrivelsen på de turene det gjelder i Stikk UT!-appen og på stikkut.no. Ta dere tid til å lese turbeskrivelsen så slipper dere å bli skuffet når dere har gått en tur og ikke får registrert turen, sier Marte Melbø og Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

I fjor kom det store snømengder i midten av mai, noe som førte til at det ble vanskelig og farlig å gå til enkelte turmål. Dette kan skje denne våren også. Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet og må gjøre gode valg ut fra forholdene og egne ferdigheter.


Stikk UT!-vett og allemannsplikten
Stikk UT! er et viktig folkehelsetiltak, men kan også medføre negative konsekvenser hvis vi ikke tar vare på naturen og viser hensyn til grunneiere, dyr og fugler. Det er fint om både nybegynnere og erfarne setter seg inn i Stikk UT!-vett og allemannsplikten og bidrar til god turkultur. Vi har satt opp åtte punkt i det vi kaller Stikk UT!-vett og allemannsplikten (se bilde) som skal hjelpe oss til å ta tenke over hva som er god turoppførsel.

Nå om våren er det ekstra viktig å vise hensyn, både til bålreglene og til dyrelivet som er i en sårbar periode. Hundeeiere må holde hundene sine i bånd så de ikke tar reir som ligger på bakken. Og når husdyr etter hvert slippes ut på beite må vi holde avstand og ikke skremme/forstyrre disse og selvfølgelig lukke grinder etter oss. Vi vil også at dere tenker over hvor dere parkerer bilen. I fjor var det flere tilfeller av det ble parkert langs veier slik at utrykningskjøretøy, melkebiler, traktorer ol ikke kom seg fram. På enkelte dager kan parkeringsplasser bli fulle, men selv om det er kjedelig å endre planer må man da eventuelt dra på en annen tur. Parkering i oppkjørsler og på snu-plasser skaper irritasjon og må unngås.


Bærekraftig friluftsliv
Vi ønsker også å være med i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Alle kan bidra litt, og i årets Stikk UT!-kart har vi satt inn tre punkt om hvordan hver enkelt kan gjøre friluftslivet sitt mer bærekraftig:

-Velg nærturer du kan gå eller sykle til. Skal du bruke bil, reis gjerne flere sammen.

-Ikke kjøp mer utstyr enn du trenger. Reduser og reparer!

-Stikk UT! på naturens premisser. Vis hensyn til det som omgir deg og la turen inspirere.


Med dette gjenstår det bare å ønske nye og gamle deltakere velkommen til ny sesong. Bruke Stikk UT! til å komme dere ut på tur i nærheten av der dere bor. Nyt våren og naturen i den flotte regionen vår.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: