Stikk UT! -sesongen 2020

Stikk UT! -sesongen 2020 går inn i historien som det store turåret. Vi ble rammet av en pandemi, men når alt annet stengte ned kunne Stikk UT! starte opp 1. mai som planlagt.

Med over 32 000 deltakere, -nesten 10 000 flere enn i fjor, og 850 000 registrerte turer går årets Stikk UT! -sesongen inn i historien som tidenes rekordår. Mye skyldes nok pandemien som rammet landet i mars. Da landet stengte ned og vi skulle være i minst mulig kontakt med andre ble friluftsliv og nærturer trukket fram som noe vi kunne holde på med. Vi som jobber med Stikk UT! hadde det meste klart til ny sesong, og med enkle tiltak kunne vi starte opp mens de fleste andre aktiviteter måtte stenge ned. Konseptet med Stikk UT! er at en bestemmer selv når og hvor en vil dra på tur. Ved å ta vekk turbok og penn og plassere turkoden godt synlig på utsiden av turkassene gjorde vi  dette til en trygg aktivitet å holde på med. Vi vil benytte anledningen til å takke alle frivillige, grunneiere og ikke minst kommunene med våre Stikk UT!-kontakter som har lagt ned mye arbeid. 

Vi er overveldet og svært glade for at så mange har benyttet seg av Stikk UT!-tilbudet. De foreløpige tallene viser at 12,2 % av befolkningen i Møre og Romsdal har vært med på Stikk UT! i år. 


De mest populære turmålene
«Å delta på Stikk UT! er som en oppdagelsesreise -man finner fram til perler av nye turmål en aldri har vært på tidligere!» Vi får mange slike tilbakemeldinger fra deltakere som deler sin begeistring for Stikk UT! -konseptet. 

Og at vi har mange fine turmål i fylket vårt er det ingen tvil om. Noe av det fine med Stikk UT! er at alle kan ha sine egne populære turmål. Hver enkelt deltaker har sin egen liste over turmål, kommunene har sine lister og så har vi en felles toppliste over de mest besøkte turmålene i hele fylket. Og her viser det seg at det er de fine nærturene som er mest populære. Turen rundt Lillevatnet i Ålesund er den mest besøkte turen i år med over 20 000 registreringer. I Molde er Midtveishuken mest besøkt og i og Kristiansund er det turmålet Klubba. Så satsinga på å legge opp til fine turer nært der mange bor er viktig. Dette er noe kommunene og Friluftsrådene vil satse mye på i tiden framover.

Sesongen avsluttes lørdag 31. oktober
Lørdag 31. oktober er siste dag i årets Stikk UT! -sesong. Vi håper dere har hatt mange flotte turer og fine friluftsopplevelser siden oppstart 1. mai. Vi vil informere om at registreringsløsningen holdes åpen fram til og med tirsdag 3. november. Alle turer som skal med på årets lister må derfor registreres innen midnatt 3. november!

Nyheter

Stikk UT! Vinterfotturer
I tillegg vil vi røpe at arbeidet med en egen Stikk UT! -sesong i vinterhalvåret er godt i gang, i tillegg til Stikk UT! Ski som vi allerede har hatt noen år. I noen kommuner vil en fra 15. desember -2. påskedag kunne finne Stikk UT!-vinterfotturer. Mer informasjon om dette kommer i løpet av november.


Vår egen Stikk UT! -app
I tillegg til å registrere turkoden på hjemmesiden vår stikkut.no har det de siste årene også vært mulig å registrere Stikk UT!-koden på morotur-appen.  Dette er Møre og Romsdal Fylkeskommune sin egen turdatabase og vi har et nært og godt samarbeid med dem. Nå har fylkeskommunen oppgradert hjemmesiden til morotur.no og de har ikke lenger planer om å fortsette med app, derfor har vi fått midler til å utvikle vår egen Stikk UT! app. Dette arbeidet er godt i gang og målet er å ha appen klar til bruk ved oppstart 1. mai 2021. 

Målet med Stikk UT! -appen er å få en driftssikker app som gjøre det enda enklere å registrere turkoden. I tillegg ønsker vi å ha et godt kart som tar deg trygt fram til turmålet, også når det er dårlig mobildekning. Har du tanker om hva Stikk UT! -appen bør inneholde, send oss forslagene dine på vår Idebank Stikk UT! -app.


Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: