Miljøvennlig transport

Stikk UT! slår et salg for miljøvennlig transport og oppfordre alle som har mulighet til å gå, sykle, samkjøre eller ta bussen til Stikk UT!- turer denne uka. På denne måten kan du være med på støtte opp om Europeisk mobilitetsuke 16. -22. september.


Kan vi redusere utslippene fra vårt friluftsliv? 
Selvsagt kan vi det, og Friluftsrådene oppfordrer deg til å tenke gjennom dine vaner. Prøv turer som har små eller ingen utslipp de neste ukene. Gå turer eller vær ute i ditt nærområde, eller velg startpunkt der transporten skjer til fots, sykkel, kollektivt, elektrisk eller på annen utslippsfri måte. Dette gjør vi sammen med hele Europa i den Europeiske mobilitetsuka 16. - 22. september.


Europeisk mobilitetsuke 2020

Med temaet "Utslippsfri mobilitet for alle" ønsker mobilitetsuka å fremme utslippsfri mobilitet, samt universell utforming. Dette inkluderer kollektivtransport, delt mobilitet, gåing og sykling, men også elektriske kjøretøyer og alternative drivstoff. Målet med kampanjen i 2020 er økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser. Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne! Friluftsrådene ønsker at dere som er med på Stikk UT! tenker gjennom hva dere kan gjøre for et mer bærekraftig friluftsliv. Les mer på www.mobilitetsuken.no

 Lurer du på når bussen går så finner du dette på www.frammr.no


Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal setter opp sykkelstativ ved friluftsområder
For at du lettere skal kunne velge sykkelen til ditt friluftsområde har Friluftsrådet tatt initiativ til å utplassere sykkelstativer i opptil 20 friluftsområder i våre kommuner. Du vil da kunne sette fra deg sykkelen tryggere og bedre. Utplassering skjer i samarbeid med kommunen og vil skje i løpet av høsten 2020. Ta kontakt med oss om du ønsker å foreslå et sted som trenger sykkelstativ! #stikkut
Friluftsrådet ønsker seg bilder som illustrerer «friluftsliv uten utslipp», f.eks. ulike transportsituasjoner til tur (sykkel, gange, el-kjøretøy, samkjøring, buss).  Vi vil plukke ut de bildene vi synes er best på Instagram (#stikkut). Utvelgelsen skjer 23.9. og de som plukkes ut får tilbud om en av våre flotte hengekøyer. Men hvis du alt har hengekøye nok så kan du få tilbud om en annen premie fra vårt sortiment eller du kan donere tilsvarende pengesum til årets tv-aksjon til inntekt for kampen mot plast i havet. PS! Du kan også sende oss bilder på epost.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: