Stikk UT! -vett

Stikk UT! får svært mange ut på tur, dette kan føre til ekstra slitasje i terrenget, forstyrrelse av husdyr, plante- og dyreliv. Vi oppfordrer til sporløs ferdsel og at alle følger Stikk UT!-vettreglene, som du kan lese her:


 1. Sporløs ferdsel

- Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Lukk grinder og ikke forstyrr husdyr unødig.

- Husk båndtvang! 

- Bruk bålplasser som allerede eksisterer, følg eventuelle bålforbud.

- Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.

- Ta med søppel hjem!

- Parker på angitt sted og pass på at du ikke står i veien for andre.

2. Finn årets turmål på stikkut.no og les turbeskrivelsene godt.

3. Enkelte turmål åpner senere enn 1. mai pga. snø eller andre forhold. Åpningsdato står i turbeskrivelsene på stikkut.no 

4. Ta med klær, mat/drikke og turutstyr etter vær og lengde på turen. 

5. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet på tur. Velg tur etter evne.

 God tur!

Kontakt Friluftsrådet; post@stikkut.no om feil og mangler.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: