Bli Stikk UT!-bedrift

Bruk turkassetrimmen Stikk UT! til å skape samhold, aktivitet og gode fellesopplevelser på jobben! Vi har flere ulike bedriftspakker.

Stikk UT! Bedrift retter seg mot arbeidsplasser som ønsker å forebygge sykefravær og motivere ansatte til fysisk aktivitet og positive naturopplevelser. Det er enkelt å være med, og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har får jevnlig tilbakemeldinger om lavere sykefravær, økt trivsel og hyggelig fellesskap rundt turpraten i lunsjpausene.

Friluftsrådet tilbyr tre ulike Stikk UT! Bedrift-pakker for 2018-sesongen:

Grønn pakke:  

•Inkluderer tilgang til registreringsløsning og statistikk for ansatte i bedriften  • Toppliste over alle bedriftene som er med i Stikk UT! Bedrift • Pris: Kr 2800

Blå pakke:

•Inkluderer tilgang til registreingsløsning og statistikk for ansatte i bedriften • Toppliste over alle bedriftene som er med •Mulighet til å legge til avdelinger •Logo/annonse på stikkut.no  • Pris: Kr 12 000 

Rød pakke: 

•Inkluderer tilgang til registreingsløsning og statistikk for ansatte i bedriften • Toppliste over alle bedriftene som er med • Mulighet til å legge til avdelinger • Logo/annonse på stikkut.no • Mulighet til å sponse ett av årets turmål med logo på baksiden av kodekortet som ligger i turkassen. (Bruke turmålet til noe spesielt i løpet av sesongen, arrangere fellesturer, motbakkeløp, familiedager eller lignende). • Pris: Kr 20 000

Både privatpersoner og Stikk UT! -bedrifter bruker nettsiden stikkut.no til å få oversikt over turmål og registrere turene elektronisk etter at de har vært ute. Stikk UT! -bedrifter får opprettet en administratorbruker som inviterer med ansatte. De ansatte knytter seg til Stikk UT! Bedrift via en invitasjonslenke.  der alle ansatte kan legges inn og registrere sine turer via bedriften. Under "Min bedrift" kan man se hvem i bedriften som er med og hvor mange turer de har gått. Man kan også lage uhøytidelige sammenligninger og kåringer i forhold til andre bedrifter, andre avdelinger og andre ansatte på jobben, få tilgang til statistikk og trekke ut vinnere blant egne ansatte. 

Stikk UT! Bedrift passer både til arbeidsplasser i det private næringslivet, offentlige virksomheter, lag og organisasjoner. Til sesongstart 1. mai lanserer vi og Sunnmøre friluftsråd en revidert og felles hjemmeside på stikkut.no der turene i Nordmøre, Romsdal og på Sunnmøre presenteres samlet for første gang. Gled dere til alle turmulighetene!

Ønsker dere å bli Stikk UT!-bedrift?

Bedrifter med tilknytning til Møre og Romsdal:
Påmelding
Kontaktperson Marte Melbø, marte@stikkut.no, tlf. 472 52 012

Bedrifter med tilknytning til Sunnmøre:
Påmelding
Kontaktperson May-Britt Haukås, may@friluftsraadet.no, tlf. 977 09 653

Samarbeidspartnere