Spesielle snøforhold!

Mange Stikk UT!-turmål er nå lite tilgjengelige på grunn av snø, vi ber vi alle om å vise stor forsiktighet. På grunn av det store snøfallet den siste tiden og store mengder snø i fjellet fra før, er det nå helt spesielle tilstander i forhold til årstiden. 

Vi ber derfor alle om å velge turmål etter forholdene og egne evner. Selv om kodene er lagt ut på mange Stikk UT! -turmål er det ikke alle turer som er egnet å gå til nå. Vi oppfordrer til å velge turer i ytre og lavtliggende strøk fram til snøen har smeltet og stiene har fått tørket opp.

Det er varslet stor skredfare i tiden framover og i tillegg er fare for stor vannføring og flom mange steder. Om det blir stor snøsmelting kan det bli store elever og bekker som kan være farlige å kryss.

Disse bildene viser kontrastene i fylket vårt 19. mai 2020:

Svartvatnet, Surnadal (Foto: Norunn Holten)


Kvernberget, Kristiansund (Foto: Marte Melbø)


Ta trygge valg og velg turmål etter forholdene og egne evner!

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: