Informasjon rundt sesongstart 1. mai

Nedtellinga til 1. mai har vore i gang lenge, no kan vi endeleg starte på ny Stikk UT! -sesong. Frå laurdag blir det råd å registrere kodar igjen, og det meste skal vere på plass. Vi er så heldige å ha mange frivillige hjelparar som er ute og set opp skilt og turkodar.

Det er ei stor glede i år å ønskje Herøy velkomen som ny deltakarkommune i Sunnmøre friluftsråd, der ventar 15 flotte nye turmål. I tillegg finn du Stikk UT!-turar i dei same kommunane i fylket som i fjor: Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Heim (Trøndelag), Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund.


Mange turar med utsett opning.
På grunn av snø er det mange turar som dessverre ikkje kan opnast 1. mai. På dei fleste av desse er turkoden ikkje på plass enno, og det er uansett ikkje råd å registrere turane før dei opnar. Friluftsråda ber turgåarane ta omsyn til dette og oppmodar alle om å sjekke opningsdato i turforklaringa på nettsida stikkut.no eller i Stikk UT!-appen. Vent med å gå desse turane til turmålet er opna.

Tryggleiken kjem alltid først, derfor ventar vi med å legge ut kodar høgt til fjells der det framleis er myke snø. Somme stader kan det også vere fare for ras. På nokre turar er det også nødvendig å utsette opninga til stien har fått tørke opp, for å unngå unødvendig stor slitasje i ein sårbar periode.

Fortsatt skiføre mange steder

Covid 19 omsyn
Koronapandemien har ikkje sleppt taket enno, dessverre. Vi ber alle om å følgje dei til ei kvar tid gjeldande forskriftene frå kommunar og regjering. Fram til 9. mai oppmodar vi spesielt folk i Ålesund, Sula og Giske om berre å gå turar i eigen kommune. Generelt oppmodar vi folk også i andre kommunar som opplever smitteutbrot, om ikkje å reise til andre kommunar før smittesituasjonen er under kontroll.

Trass i dette, er det mykje godt i vente for alle som vil delta i årets Stikk UT!-sesong: I alt 470 turar i fylket ventar på besøk det neste halvåret, og her er turar for alle. Turane med sine turbeskrivelser finn du HER og i Stikk UT!-appen, i tillegg til i kartbrosjyren som kjem i posten i slutten av april.

Sunnmøre friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ønskjer alle mange flotte naturopplevingar dei neste månadane!

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: