Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne er.  "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen ut fra antall Stikk UT!-brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: