Osen bru, Skodje

Skodje
322
Besøk
11,63
km rundtur
blå

Kort om turen

Osen bru er del av rundløyper både rundt Svarteløkvatnet og Mevatnet.

Turbeskrivelse

I Skodje er naturleg startpunkt på Fylling, anten frå parkeringsplassen ved Fylling skogsveg, eller frå parkeringsplassen ved Steinsetsætervegen. Skiløypene er lagt på sætrevegane derifrå


Ved sætreområdet omlag 4 km frå parkeringsplassane blir skiløypene kopla på eit løypenett m.a. rundt Svarteløkvatnet. Ved å ta traseen som går sør om Svarteløkvatnet kjem du til Osen bru, som er brua som går over elva mellom Svarteløkvatnet og Mevatnet.


 

Adkomst og parkering

Det er offentleg parkeringsplass ved Fv 106 både i starten av Steinsetsætervegen og Fylling skogsveg.

Løype på kart

Kart løypeinfo

Forklaring på fargekoder til løypene:

Lengde i km
Preparerte løyper 11,6
Total lengde rundtur (km) 11,63
Stigning Meter Grader
Total stigning 209 Høydemeter

Rasfare

Værforholdene og snøstabiliteten kan endre seg raskt, husk alltid å vurdere snøskredfare før du velger tur og rute. For oppdatert snøskredvarsel i Romsdalsområdet og informasjon om hvordan du selv kan redusere din egen risiko, gå til www.varsom.no. Snøskredvarselet vil aldri være en fasit på hvor det er trygt, men vil gi deg mer informasjon om forholdene slik at du selv kan gjøre fornuftige valg.

Flest besøk 2019

Navn Besøk
Odd Jarle Døving 21
Bjørn Vadset 9
Elisabet Braute Håhjem 8
Gro Kristiansen 8
Hilmar Stein 7
Roar Valdal 7
Kjellaug Tolaas Høyvik 6
Oddrun Rødvik 5
Magne Haugen 5
Gunnhild Todal 5

Besøkslogg

Dato Antall besøk
19. april 1
25. mars 1
18. mars 1
17. mars 1
16. mars 5
15. mars 2
14. mars 4
13. mars 1
12. mars 5
11. mars 9

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: