Bremsneshatten

Averøy
3792
Besøk
4,76
km tur/retur
blå

Kort om turen

Bremsneshatten er en markert og særpreget fjellknatt i et ellers flatt område. Du kan bevege deg båd rundt, opp på, og inn i hatten. Her finnes det nemlig flere grotter. Bremsneshatten kultur- og friluftsområde byr på spektakulære opplevelser med både tilrettelagte klatrefelt, spennende historie og fasinerende landskap.  

Turbeskrivelse

Fra parkeringen i Djupbukta går du først 100-150 meter østover på en liten grusvei, før du tar av mot høyre og går sørover i retning Bremsneshatten.  Denne ser du stort sett hele veien, så du har en tydelig formasjon å orientere etter. Når du svinger av til høyre er det merket med små grønne pilskilt. Stien følger langs høydedrag rett mot Bremsneshatten. På venstre hånd har du etter hvert Averøy sykehjem. Når du kommer opp under hatten, tar du til venstre i stikryss. Fortsett på sørøstsiden av Bremsneshatten. Du passerer klatrefeltene og Bremsneshula. I sørvesthjørnet av bremsneshatten dreier stien 180 grader og følger markert rygg opp mot toppen av hatten. Her kan du gå nordover og få et flott utsyn utover havet. Turen videre går nordøstover hvor stien slynger seg ned nordøstryggen og tilbake til startstedet.

Kulturminne

Bremsneshatten ligger i Fosnakulturens rike, og er vuggen til vår kulturarv. Det er gjort mange funn i området. Funnene dateres til eldre og yngre steinalder og til førreformatorisk tid. Det er en rekke bosettings- og aktivitetsområder.

Ute i terrenget, langs stiene, er det satt opp flere informasjonstavler.

Les mer om Bremsneshula
http://averoy.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=404&back=1&MId1=438&MId2=&MId3=&

http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=109660&fylke_nr=1500

http://www.sffarkiv.no/sffbasar/style_moreogromsdal.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=109660&spraak_id=1&ptype=single

Valseshula
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=112426&fylke_nr=1500

Adkomst og parkering

Start ved stor parkeringsplass Djupbukta ved Fv64.

Fra Kristiansund kjører du Fv64 gjennom Atlanterhavstunellen og over til Averøy. Kjør til du kommer til skilt mot Djupbukta, på høyre hånd. Stor parkeringsplass.

Fra Eide og Averøy kjører du Fv64 i retning Atlanterhavstunellen. Etter rundkjøringa på Bremsnes kjører du noen hundre meter. Skilt til Djupbukta. Stor p-plass på venstre hånd.

Gratis parkering. Søppelcontainer er satt opp her.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 4,76
Lengde en vei (km) 2,38
Stigning Meter Grader
Total stigning 81 Høydemeter

Offentlig transport

Buss fra Kristiansund eller fra Bruhagen, Averøy. se www.177.no. Busslomme rett ved startstedet, Djupbukt, Bremsnes.

Spesielle forhold

Området har nasjonal historisk interesse på grunn av rike funn fra Fosnakulturen. I tillegg til nasjonale/regionale interesser har området også verdi for nærmiljøet. Kulturvernområde i kommunedelplanen. Biologisk mangfold: grotte se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013410

Kart

Turkart Kristiansund (2007) 1:50.000.

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Ingrun Grete Wiik 80
Ingvar Tormod Båtbukt 77
Arthur Vik 70
Leif Inge Hoset 56
Allan Stormo 50
Kjell Smevåg 49
Kjellaug Smevåg 47
Andrea Gjøten Sandnes 47
Sonja Bjørshol 46
Trond Bjørshol 46

Besøkslogg

Dato Antall besøk
27. september 35
26. september 15
25. september 13
24. september 9
23. september 7
22. september 10
21. september 5
20. september 9
19. september 21
18. september 10

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: