Stavneset, Bremsnes

Averøy
5623
Besøk
3,55
km tur/retur
grønn

Kort om turen

Stavneset fyr ligger på nordøstenden av Averøya, på Stavneset, om lag fire kilometer sjøvegen fra Kristiansund. Fyret ble tent 1. september 1842. I 1976 ble fyret automatisert og avbemannet. Det er et innseilingsfyr, med en lyshøyde på 21,7 meter over høyvann og lysvidde på 14,3 nautiske mil. I 134 år var Stavneset fyrstasjon hjem og arbeidsplass til fyrvokterne med familie. Hovedhuset nede, annekset og fyrlykta som står i dag ble oppført i 1953. Hovedhuset oppe ved fyret er fra 1894. Mer informasjon, se www.stavneset.no

Turbeskrivelse

Fra parkering ved Lynghaug bedehus går du tilbake vegen du kom kjørende om lag 350 meter. Ta veg til høyre, retning Omnbukta. Se skilt "Stavneset fyr". Følg vegen utover, dette er en privat veg. Du kan tro at du er kommet midt på tunet til folk, og det er du for så vidt, men du skal gå videre. Oppe ved Omnbukta skal du ikke gå videre ned til sjøen, men følge stien som går inn mot venstre, rett ved gjerdet til et hus. Du skal ha gjerdet på venstre hand. Herfra kan du ikke gå deg vekk. Stien går raka vegen helt ut til Stavneset. Langs stien er det satt opp flere bord og benker der du kan nyte utsikten utover havet. Om Stavneset fyr i Kulturminneatlaset: http://kulturminneatlas.avinet.no/object/dbarticle_preview.aspx?id=81 Biologisk mangfold: Strandeng og strandsump. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013409.

Kulturminne

Området er rikt på kulturminner. Det er i underkant av 20 registrerte lokaliteter. Bosetting- og aktivitetsmiljø fra eldre steinalder, steinalder og yngre steinalder.

Adkomst og parkering

Turen starter fra Lynghaug bedehus. Hit kommer du deg enten med ved hjelp av motorisert kjøretøy, sykkel eller apostlenes hester. Øverst i Omnbukta er det noen få parkeringsplasser til bevegelseshemmede.

Fra Fv64, rett ved Atlanterhavstunellen på Averøysiden, går det vei ut til Futsetra. Se skilt Øksenvågen. Fra Fv64 skal du kjøre om lag 1,5 kilometer. Lynghaug Bedehus er da
på høyre side.

Parker ved Lynghaug bedehus. Gratis parkering.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 3,55
Lengde en vei (km) 1,78
Stigning Meter Grader
Total stigning 36 Høydemeter

Offentlig transport

Det går buss til Atlanterhavstunellen. Se www.177.no. Derfra må du gå, løpe, sykle eller sitte på med noen utover til Futsetra.

Spesielle forhold

Stavneset fyrstasjon eies av kystverket men drives av foreningen Stavnesets Venner.

Kontaktinformasjon : Telefon 48246149. Epost : post@stavneset.no.
Vedlikehold og drift foregår på dugnad. Medlemskap er åpent for alle.
Formålet med foreningen er at Stavneset skal være et turmål og møtested som er tilgjengelig for de fleste.
Det er åpent for salg av kaffe og vafler i påska og søndager fra mai til oktober. Åpningstiden er 11-15.
Forbrennings toalett er tilgjengelig i åpningstiden. Flytebrygge er utlagt ved naustet. Brygga er utlagt fra midten av mai til utgangen av september og er tilgjengelig for små båter.
For mere informasjon se: www.stavneset.no eller vår facebook side.
Stavneset har blitt et populært turmål og møtested. Antall turgåere har økt kraftig.
Du kan lese om tur til Stavneset i
Olsen og Flovikholm (2010): Din tur! Kultur, natur, litteratur. - De viktigste familieturene på
Nordmøre. (s. 14 f.f.), Undine a.s.

Kart

Averøy kommune har laget eget kart. Se: http://www.averoy.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=600&FilId=1813

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Ingvar Tormod Båtbukt 152
Andrea Gjøten Sandnes 125
Peggy Lystad Husby 117
Trond Bjørshol 105
Sonja Bjørshol 105
Bjørn Gunnar Røsand 96
Inger Birgit Bøe Røsand 93
Leif Inge Hoset 59
Kjell Smevåg 53
Brit Mathisen Meek 44

Besøkslogg

Dato Antall besøk
1. oktober 16
30. september 31
29. september 14
28. september 29
27. september 57
26. september 27
25. september 16
24. september 12
23. september 17
22. september 20

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: