Hjelmkonnå fra Englivatnet

Heim
86
Besøk
13,2
km tur/retur
rød

NB! Stikk UT!-posten åpner ikke før 1/7. Åpner så snart føret tillater det

Kort om turen

På turen innover langs Englivatnet (grusveg) passeres gamle setrer og en del hytter. Her kan du støte på både kyr og sauer, og du vil kanskje også få se hester på beite. Ved vadestedet over Hjelmåa starter den merkede stien. Man tar av til venstre oppover en forholdsvis våt myr og følger merket trasé. Snart kommer man til ei gammel setergrend (Sørlisetra). En vakkert beliggende seter med fin utsikt over Hjelmmyrene mot Blåfjellet og Storfjellet. Oppe på snaufjellet passerer man Krokvatnet, og her oppe får man et fint skue over fjellheimen rundt. Snart kommer man opp til den meget spesielle jernmalmåren som ligger like under fjellets topp. Her ble det drevet gruvedrift i noen år på begynnelsen av 1800-tallet. Mer om dette under beskrivelse av kulturminner. På Hjelmkona er det flott utsikt i alle retninger, særlig om man går helt på toppen 846 m.o.h. Denne turen kan godt kombineres med KNT sitt løypenett til Tverrlihytta, Hjelmen eller Settemsdalen.

Turbeskrivelse

Start ved demningen ved Englivatnet. Fint å gå over demningen og over på veg langs vatnet ca. 4 km innover til Hjelmåa. Ved vadestedet over Hjelmåa starter den merkede stien, først i myrlendt terreng og så gjennom lauvskog opp til ei gammel setergrend (Sørlisetra). Herfra bratt opp over ei myr og gjennom et bratt og ulendt terreng før en kommer opp til Krokvatnet. Følg stien til høyre langs vatnet. Herfra går stien opp ei kløft til venstre og møter stien fra Valsøybotn. Stien passerer så en vannkulp på høyre side (fint å ta en dukkert) og en stor bekk litt lengre fram som er grei å ta seg over. Like før en kommer helt opp i gruveområdet møter en malmfjellet og rester av vegen gruvearbeiderne fraktet malmen ned til Valsøybotn på. Her går du også over en klopp over bekken før du beveger deg inn i området. Husk å trø varsomt (botanisk særpreg)! Turkassa ligger i restene fra steinbua, som du finner litt til venstre på platået like under toppen.


Denne turen er veldig fin å kombinere med sykkeltur fra Enge. Start ved Enge Gartneri. Bratt stigning i ca. 2 km. Resten av turen kupert langs Englivatnet (ca. 4.5 km). Parker sykkelen ved vadestedet over Hjelmåa, og følg merka sti opp myrene til venstre.

Kulturminne

Sørlisetra:
Sørlia var tidligere en fjellgård, der det var fastboende frem til 1650. Etter dette ble området brukt som seter for flere av gårdene i indre Valsøyfjord, og den var i drift helt fram til 1948. I dag er det bygd hytter omtrent der hvor de gamle seterhusene sto. De gamle husene står ikke lenger, men tuftene etter sel og fjøs til noen av gårdene kan en fremdeles se.

Gruvedrift:
Under toppen av Hjelmkona ble det satt i gang prøveuttak av krom- og jernmalm først på 1800-tallet. Malmen ble fraktet ned til Valsøybotn med hest og slede vinterstid, og den ble lesset om bord i fraktebåt. Denne kom ut for uvær på veg til England og sank. Det ble aldri noe av utvinning av jernmalm eller krom i området, også fordi forekomstene var for små. Det står igjen rester av ei steinbu etter denne tiden.

På grunn av den spesielle ultrabasiske berggrunnen har området en særegen botanikk som skiller seg lett ut fra omkringliggende vegetasjon. Området er sårbart og det oppfordres til stor aktsomhet. Du finner bergsortene gneis, serpentinstein og kleberstein på Hjelmkona. Serpentinsteinen "har en mycket framtradande smutsig gul farg, som lyser på långt håll.", ifølge geologen V.G. Goldsmith.

Adkomst og parkering

Sykkel: Start ved Enge Gartneri. N63° 07.505' E8° 33.429'

Til fots: Start ved demning ved enden av Englivatnet. Ta av fra riksvegen ved Enge Gartneri, opp til høyre. Bomveg. Ved første veiskille etter de første oppoverbakkene tar man av til høyre. Bru med ulåst grind. Kjør videre og parker ved demningen. Ingen avgift. N63° 06.014' E8° 32.845'

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 13,2
Lengde en vei (km) 0,00
Stigning Meter Grader
Total stigning 591 Høydemeter

Kart

Turkart for Halsa, 1421 III Halsa

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Per Egil Heggset 2
Marta Aarnes 2
Solvår Sæterbø 2
Jens Magne Halten 2
Lena Gjendem 1
Ingvar Tormod Båtbukt 1
Anna Jorid Johansen 1
Borghild Ulvestad 1
Anna Brevik 1
Anna Maridal 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
19. september 2
12. september 3
6. september 3
5. september 2
2. september 1
31. august 1
29. august 4
21. august 4
20. august 2
17. august 3

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: