Bolgvatnet, Frei

Kristiansund
5941
Besøk
4,47
km tur/retur
grønn

Kort om turen

VIKTIG, VIKTIG! Nytt startsted for turen er fra offentlig parkeringsplass på Prestmyra langs rv. 70. Dette er samme startsted som turen til Freikollen. Parkeringsplassen har du på din høyre side når du kommer fra Rensvik, etter Bolgvatnet, og venstre side etter Storbakken når du kommer fra Krifast. Dette er i sammenheng med fornying av Bolgademningen. Bolgavannet vil gjennom sommeren være tappet ned 5m sammenlignet med normal vannstand. Det vil i tillegg være betydelig anleggsarbeid i nordre del av vannet i perioden. Anleggsområdet er gjerdet inn i den grad det er mulig, noe som begrenser faren for forbipasserende så lenge skilting og avgrensing blir respektert. Selve vannet utgjør en egen fare, da grunnforholdene der det vanligvis står vann ikke er kartlagt og kan utgjøre en betydelig fare for publikum som beveger seg ut i dette området.Bolgvatnet ligger idyllisk til midt på Freiøya, 64 meter over havet, og er den største innsjøen i Kristiansund kommune. Vannet er drikkevannskilde, men er åpnet for begrenset bruk for allmennheten. Bolgvatnet er statlig sikret friluftsområde. Langs vannets nordvestre side gikk den gamle postveien fra Frei. På samme side ved utløpet av Seterbekken kan en enda se rester etter Bolgsetra. På sørøstre side, om lag 2 km langs vannet, lå restene etter den gamle riksveien. I dag er det opparbeidet turveg der den gamle riksvegen lå fra det gamle Vadsteinsvikkrysset til damhuset i nordenden av vannet. Gruset turvei fortsetter frem til Storbakken boligfelt. Flere stier går ned til strandkanten og det er fine rastemuligheter langs hele vannet. Området har toalett. Fine sykkelmuligheter langs hele turveien. Turkassen er plassert om lag midt på turstrekka langs vannet. I dag er det fritt fiske med stang, men ikke med garn eller oter. I alle vann har barn rett til gratis fiske etter innlandsfisk med stang eller håndsnøre fra 1. januar til 20. august.  I Bolgvatnet trenger du ikke betale fiskeavgift.

Turbeskrivelse

Fra Pumpehuset følger du asfaltert turvei 700 meter. Du går over små bruer, passerer demningen og er etter 700 meter fremme ved ei bu. Her er det flotte muligheter for å sette ut kajakk. Herfra er turveien av fast grus hele veien frem til Prestmyra. Turen går hele veien langs Bolgavatnet. Det er flere steder hvor det er superfint å stå å fiske, eller bare sette seg ned og se ut over vannet. Om lag halvveis mellom Pumpehuset og Prestmyra er det satt opp en turkasse. Flere steder er det satt ut rastebord og benker.

Kulturminne

Langs vatnets nordvestre side gikk den gamle postveien fra Frei. På samme side ved utløpet av Seterbekken kan en ennå se rester etter Bolgsetra. På sørøstre side, ca. 2 km langs vatnet lå restene etter den gamle riksveien. I dag er det opparbeidet turveg der den gamle riksvegen lå fra det gamle Vadsteinsvikkrysset til damhuset i nordenden av vatnet.

Adkomst og parkering

Du skal til Bolgvatnet. Det ligger midt på Freiøya i Kristiansund kommune. Kjør Rv70 fra Kristiansund eller Molde.

A.Fra Kristiansund er det avkjøring fra hovedveien Rv70 inn til Vadsteinsvika, ta deretter første til venstre. Det er gode parkeringsmuligheter ved pumpehuset.

B.Vannet ligger ved Rv70 mellom Storbakken på Frei og Vadsteinsvikkrysset. Det er god parkeringsplass på Prestmyra (som ligger før Bolgvatnet på venstre side når du kommer fra Krifast). Følg deretter gruset turvei mot nord.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 1,4
Lengde tur/retur (km) 4,47
Lengde en vei (km) 2,23
Stigning Meter Grader
Total stigning 20 Høydemeter

Offentlig transport

Buss. Se www.frammr.no. Gå av ved Bolgvatnet.

Kart

Turkart for Kristiansund. 1:50 000.

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Marion Bolgen 147
Therese Hultgren 111
Inger P. Fossland 99
Cathrin Møllerop 95
Liv Sandnes 94
Kjell Jensen 72
Ingvar Tormod Båtbukt 59
Ingar Hannasvik 58
Berit Karidotter Hakkebo 46
Ann Phillips Pettersen 45

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. september 4
24. september 14
23. september 20
22. september 17
21. september 19
20. september 46
19. september 24
18. september 20
17. september 22
16. september 18

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: