Ljøsåbotn, Eresfjord

Molde
61
Besøk
5,33
km tur/retur
rød

NB! Stikk UT!-posten åpner ikke før 28/7. Stien er rydda og merka, fin å gå!

Kort om turen

Turen opp denne sørvendte lia gjev ei fenomenal utsikt over Eikesdalsvatnet. Du passerer ein nedlagt gamal seterstøl. Først går du i gamal furskog. Deretter i lauvskog og ender oppe på snaufjellet, ved ei lita gjetarhytte 740 moh. Om du vil kan du fortsette stien opp til vatna i Ljøsåbotn. Eit anna alternativ til rundtur er å gå oppover til Kvidalsskaret, på vestsida av Litjskjorta, for deretter å følgje dalen utover og mellom Skjorta og Goksøyra og utover til Ufsalen og ned til Eresfjord.

Turbeskrivelse

Du starter frå Eikesdalsvegen, Fv191 og følgjer den ordinære merka turiststien. Den er skilta med Brandstad. Denne sørvendte lia heiter Storlia. Først går du i furuskog som etter kvart går over i lauvskog. Noen partier går stien rett opp og er forholdsvis bratt. Du må krysse over eit åpent skredparti med ein bekk som kjem ned over noen sva og bergkansuer. Deretter over eit anna skredparti med stein og sand. Så går stien litt flatare i terrenget før den stig opp mot det gamle opne stølsområdet som heiter Ljåsåbotnsetra. Her er det berre noen gamle steinmurar som står att. No er du snart over tregrensa og følgjer stien i litt flatare terreng fram til den vesle gjetarhytta. Her er posten og kassa.

Kulturminne

Denne stien er ein av tre gamle ferdselsårer opp Storlia. Tidligare fulgte turistien over til Ljøsåbotn og Brandstad i Øksendal ei linje høgare oppe i lia. Etter at Eikesdalsvegen vart åpna 1990 vart stien lagt om og går derfor i dag nærmare elva Ljøsåna.
Det var tre gardar på Øverås i Eresfjord som hadde seter på Ljøsåbotnsetra. Det var tilsaman 4 bygningar her oppe. To budeier kunne ha ansvaret for om lag 20 kyr. Her vart det koka både ost, møsbrøm og søtost. Men det var ikkje kinna smør. Rømmen vart bært ned i tredalar, som regel ein gong i veka. Siste biten frå Kvennahjellan og til Øverås rodde dei.
Etter det store raset i Storlia i 1922-23 vart det slutt på setringa.

Adkomst og parkering

Køyr til Eresfjord og til den gamle ferjekaia ved Eikesdalsvatnet på Øverås. Derifrå følgjer du Eikesdalsvegen, Fv191, ca 1,5 km til Kvennahjellan. Her kan du parkere. Stien startar ca 100 meter lenger sør. Det er skilta.

Du kan også parkere ved avkøyrsla ved rasoverbygget.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 5,33
Lengde en vei (km) 2,67
Stigning Meter Grader
Total stigning 665 Høydemeter

Offentlig transport

Nei

Kart

Norge-serien 10078 Sunndalsøra

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Kari Songstad Solli 1
Frank Gussiås 1
Mari Støen Gussiås 1
Marianne Haugen 1
Evald Hadaja 1
Arvid Dalen 1
Are Uran 1
Torill Anita Elnes 1
Hilde Grüner 1
Edel Jorun Blikås 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
1. oktober 3
20. september 3
19. september 6
17. september 3
13. september 3
6. september 3
5. september 6
4. september 1
1. september 1
30. august 1

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: