Storsvingen i Tafjord

Fjord
NB! Denne turen inngikk i Stikk UT! 2020.
Se turer fra Stikk UT! vinter 2020/2021 her »
blå

Kort om turen

Lett rundtur som gir fint utsyn over Tafjordbygda. Turstien går forbi bådet eit nytt og eit gammalt kraftverk, og restane av det aller første kraftverket i Tafjord. Turen går også gjennom kulturlandskap og bustadområde i bygda.

Turbeskrivelse

Start ved Kraft- og Skredsenteret (K&S) og gå forbi senteret (som er ein gammal kraftstasjon) og den nye kraftstasjonen som ligg rett ved sida av, og vidare oppover langs det gamle elveleiet på asfalt først, så sti. Følg raude merke på trea. Etter ca 400 meter kjem ein til restane av det aller første kraftverket i Tafjord som blei etablert for å produsere straum til bygginga av kraftstasjonen Tafjord 1 (1923). Dette midlertidige kraftverket blei demontert i 1925.


Derifrå går stien svært bratt og noko ulendt opp til Storsvingen. Langsmed ser ein restane etter eit fundament til rørgata som førte vatnet frå Onilsavatn til anleggskraftverket. Rørgata var av tre og materiala blei gjenbrukt til mellom anna husbygging i Tafjordbygda. 


Frå Storsvingen er det fin utsikt over Tafjordbygda. Turen går så nedover att og ein følgjer hovudvegen (asfalt) eit kort stykke. Ved tunnellopninga tek ein til høgre og går gamlevegen i tre svingar ned til brua. Legg merke til dei fine murane på vegen og brua.


Om lag 100 meter etter brua svingar ein til venstre opp ein liten bakke. Stien går så gjennom skog, gammal beitemark og kulturlandskap i retning mot bygda og fjorden. Stien kan nokre stadar vere utydeleg, men er grei å finne. På denne sløyfa passerer ein StikkUt!-kassa og eit skilt mot Tafjord ved stidele. Dette er "trimløypa" i bygda.


Følg stien til ein kjem inn på “Gamlevegen” (Sjoavegen, asfalt). Kryss vegen og hald fram på sti gjennom skogen til du kjem til Tafjord skule (nedlagt). Like ved ballbingen går du ut på vegen i bustadfeltet og følgjer denne først til venstre, så til høgre i 200 meter til du kjem til fylkesvegen. Då er eit kort stykke opp til du tek av til venstre på sti ned til elveleiet. Her kryssar du elva lett ved utløpet til kraftstasjonen - og du er tilbake ved startpunktet ved K&S.


Alternativ rute for å unngå den bratte kneika i starten får du ved å parkere ved skulen og gå ruta derifrå i motsett retning fram til turkassa. Sjå kart for å finne avkøyrsel til skulen.

Adkomst og parkering

Tafjord ligg 12 km og tre tunnellar innanfor Valldal sentrum. Vegen ligg langs fjorden. Når du kjem til Tafjordbygda følgjer du skilting til Kraft- og Skredsenteret, det ligg 700 meter frå avkøyringa ved brua i Tafjord. Vegen går oppover langs austsida av Storelva. Gratis parkering ved Kraft- og skredsenteret. Følg P-skilt.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 1,1
Total lengde rundtur (km) 2,19
Stigning Meter Grader
Total stigning 102 Høydemeter

Vær varsom

Vær ekstra forsiktig på tur om vinteren. Kulde og mørke kommer raskt så vær forberedt på dette. Kle deg etter forholdene, og ta med ekstra klær og lykt. Bruk gjerne brodder og staver på isete underlag. Ta hensyn til vær og føre, de aller fleste vinterfotturene blir ikke strødd eller brøytet, så du må selv vurdere når turene er egnet å gå. Du har selv ansvar for egen sikkerhet på tur.

Spesielle forhold

Tafjord har ein spennande krafthistorie, frå bygginga av den første kraftstasjonen starta i 1919.
Les meir om historien til Tafjord Kraft her: https://historie.tafjord.no/periode/1918-1923/den-forste-kraftstasjonen/


Kraft- og skredsenteret
Gammal og ny tid møtest- med gammal og ny kraftstasjon ved sidan av kvarandre. Den gamle Tafjord 1 produserte straum heilt til 1989, då blei den erstatta av nye Tafjord 1. Den gamle kraftstasjonen er i dag vitensenter for energi, kraft og skred.

Kart

Turkart for Norddal kommune, 1:50 000. Tafjordfjella 1:50 000

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Per Anton Kilsti 28
Mats Mathiassen 13
jannike madsen 12
ingunn madsen 12
Kjetil Brudevoll 9
Berit Engeseth 6
Kristi Linge Stakkestad 6
May Grindvik 5
Anne-Lise Ness Nærø 5
svein jarle fiskerstrand 4

Besøkslogg

Dato Antall besøk
31. oktober 4
25. oktober 1
24. oktober 1
23. oktober 2
17. oktober 1
15. oktober 2
13. oktober 1
10. oktober 4
8. oktober 1
7. oktober 2

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: