Taustu-løypa

Sula
4814
Besøk
6,2
km tur/retur
blå

Kort om turen

Turen er fin å gå heile året. Når det er bart, kan ein gjerne gå/jogge/sykle, medan det vinterstid er oppkøyrd løype. Enden av løypa er ved MSIL si hytte - Taustua - og her er det åpe nesten alle "raude" dagar året rundt. Her kan ein få kjøpe drikke - saft, buljong, solbærtoddy, brus og kaffi - samt kjeks og sjokolade. Området rundt hytta er solrikt og høver godt for ein "koserast" både sommar og vinter.

Enden av løypa er ved Taustua - MSIL si hytte.

Turbeskrivelse

Turen startar frå parkeringsplassen i nordenden av Mausavatnet. Første del er ein gardsveg som går over i ein grusa tursti opp til ei skibu. Ved skibua har ein to val, anten gå vidare rett fram eller ta av 90 grader til høgre og følgje lysløypa vidare. Dersom ein går rett fram, må ein ta av til høgre omlag 150 meter lenger framme (ved ei bru) og så møtest dei to stiane lenger oppe. Då er det berre å halde seg etter skiltinga vidare oppover.

Adkomst og parkering

Turen startar som sagt ved parkeringsplassen i Grova (ved nordenden av Mausavatnet). Kjem ein frå Spjelkavik retning mot Hareid, så skal ein køyre forbi avkøyrsle til Langevåg, gjennom tunnelen etter avkøyrsla, forbi krysset der vegen tar av til Mauseidvåg og vidare omlag 3-400 m. Då tar ein av til høgre mot Eikrem, og ein er då på parkeringsplassen. Kjem ein frå Hareid, må ein passe på å ta av frå hovudvegen i nordenden av Mausavatnet.

Inga parkeringsavgift

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 6,2
Lengde en vei (km) 3,1
Stigning Meter Grader
Total stigning 303 Høydemeter

Offentlig transport

Sularuta passerer rett forbi parkeringsplassen. Haldeplass 50 meter frå gardsvegen.
www.sularutelag.no (sjå linkar med Sulesund)

Kart

O-kartet Eikremsskogane

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Ingela Blomvik Magerøy 122
Mari Susann Blomvik 105
Hanne Fabiola Berntsen 94
Lidunn Bordoy 83
Bente Aarseth 78
Aleidis Bjørkavåg 74
Lillian Fylling 52
Mariann Barstad 40
Jannikke Lied Olsen 30
Harry Berg 28

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. september 7
24. september 3
23. september 28
22. september 7
21. september 9
20. september 31
19. september 35
18. september 11
17. september 19
16. september 21

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: