Heltnelihuken

Volda
2269
Besøk
1,83
km tur/retur
grønn

Kort om turen

Turen til Heltnelihuken er lett tilgjengelig frå Volda sentrum og kan gjennomførast til alle årstider. Kort tur på god skogsveg gjer at denne turen egnar seg godt som ein ettermiddagstur eller som eit turmål for dei minste. God skogsveg heilt fram til gapahuken gjer at turen kan gjennomførast med barnevogn og el. rullestol. 

Turbeskrivelse

Frå parkeringa ved høgdebassenget til Volda vassverk startar du austover, gjennom ein bom og oppover fin skogsveg i retning Volda skisenter (Reset). Etter om lag 500 meter kjem du til eit veiskille - her skal du ta av opp mot venstre. Like etter at du har tatt av til venstre går du forbi eit skilt på venstre side som skiltar vidare til mellom anna Heltnelihuken, Ekombakken og Kortemyra. Fortsett oppover denne skogsvegen i om lag 300 meter og du vil sjå gapahuken og turmålet på di venstre side. Vel framme ved gapahuken har du flott utsikt over Volda sentrum, Voldsfjorden og Folkestad. Om du ønskjer ein lenger tur kan du herifrå gå vidare til mellom anna Turnhytta og Dinglavatnet - sjå eigen turskildring. 


 

Adkomst og parkering

Frå rundkøyringa ved Høgskulen i Volda følgjer du fylkesveg 45 mot Vikebygda. Etter om lag 1 km tek du av til venstre opp mot Bratteberg. Følg Bakkelidvegen i 600 meter før du tar inn til venstre på Hjellbakkane. Følg vegen til endes, forbi Bratteberg skule, gjennom høgresvingen (der vegen endrar namn til Bjørnevegen) og vidare i om lag 800 meter kvar du tek venstre igjen opp mot Bergsvegen. Følg grusvegen opp til venstre til du er ved høgdebassenget til Volda vassverk. Her kan du parkere.

Løype på kart

Lengde i km
Fast grus 1,83
Lengde tur/retur (km) 1,83
Lengde en vei (km) 0,92
Stigning Meter Grader
Total stigning 90 Høydemeter

Offentlig transport

Bussrute 340 frå Volda rutebilstasjon tek deg til Bratteberg skule. Herifrå kan ein følge gangveg på skrått opp gjennom byggefeltet på Bratteberg til grusvegen som tek deg vidare opp til høgdebassenget til Volda vassverk og starten på Stikk UT!-ruta.

Spesielle forhold

Frisklivssentralen Aktiv i Volda har intervalltrening i denne ruta kvar onsdag kl. 13:00 - 14:00. Her er det ubegrensa plass og opent for alle som ynskjer å vere med.

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Anne Marie Breivik 90
Per Ernst Lundberg 86
Ståle Brautaset 85
Leif Sjevelås 42
Torill Aaslid 34
Sunniva Vågen Dimmen 32
May Britt Heltne 30
Kari-Lise Driveklepp 30
Lise Andersen 29
Michele Hoggen 28

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. september 6
24. september 13
23. september 10
22. september 12
21. september 11
20. september 9
19. september 22
18. september 7
17. september 23
16. september 13

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: