Lillevatnet

Ålesund
17903
Besøk
2,10
km rundtur
grønn

Kort om turen

En idyllisk rundløype hvor du blant annet kan oppleve et rikt og spennende fugleliv! Det er også en flott trimpark ved denne løypa.  Stikk UT-turkassa er festet på en lyktestolpe, omtrent 50 m vest for toalettet som Friluftsrådet drifter. Lillevatnet med sitt rike fugleliv oppleves ikke bare fra enkelte punkter, men langs store deler av strekningen. Løypa går også over to broer over elva, slik at en også får anledning å oppleve rennende vann, på østsiden i tillegg i tilknytning til naturlig løvskogvegetasjon. I tillegg er det etablert rasteplass med tilrettelagte benker ved vannkanten på nordsiden av Lillevatnet, der en kan nyte solen og følge med på fuglelivet. Området er registrert som artsforekomst i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, med flere arter av våtmarksfugl. Det ble tidligere påvist bl.a. dvergdykker. En kan også observere flere arter av flaggermus i området. Neset ved utløpet av Lillevatnet er registrert som rik kulturlandskapssjø med høy lokal verdi, med en del sumpskog, takrørskog og noe flytebladvegetasjon.

Turbeskrivelse

Turløypa ligger sentralt plassert i etablerte boligområder, og i inngangsport til frilufts-/utfartsområde på Spjelkavikfjellet og langs Brusdalsvatnet. Turløypa ligger mindre enn 100 m fra Spjelkavik sentrum, og den gir trafikksikker tilkomst fra sentrum til idrettsanlegga til Spjelkavik Idrettslag, Barnas lekeland og bedrifter på østsiden av Lillevatnet. En stor barnehage ligger langs løypa, mens 2-3 andre barnehager befinner seg i umiddelbar nærhet. Barnas lekeland er plassert inne i turløypa. Løypa Lillevatnet rundt har en lengde på knapt over 2 km. Halvparten er turveg langs nordsiden av Lillevatnet og over Spjekavikelva øst for vannet, andre halvparten er fortau og gang-/sykkelveg langs sørsiden av Lillevatnet, samt en kortere strekning direkte langs vegen på vestsiden av vannet og via gangbro over elven og kanalen i vestenden av vannet. Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte i 2011 løypa rundt Lillevatnet tredjeplassen i konkurransen om den best universelt utformede turløype i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut i Ålesund på konferansen Universell utforming langs land og vatn. Det er én kort strekning langs selve løypa der en ikke innfrir kravet om maks. stigning på 1:12, og det er lengst øst der turvegen møter Vasstrandvegen.

Adkomst og parkering

Du kan f.eks. starte ved den gamle misjonssalen i Spjelkavik sentrum (rødt hus vis a vis SI-reiser). Du kan også starte ved Spjelkavik idrettslags anlegg.

Det er opparbeidet og skiltet parkeringsplass for turgåere i vestlige del nærmest Spjelkavik sentrum, på begge sider av vegen like sør for broa over elva og kanalen, med god plass til ca. 5-8 biler. Parkering er gratis.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 1
Total lengde rundtur (km) 2,10
Stigning Meter Grader
Total stigning 10 Høydemeter

Offentlig transport

Området er lett tilgjengelig fra offentlig kommunikasjon med bussrute gjennom Spjelkavik sentrum.

Kart

'Ålesund' i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien og digitalt: http://kart.alesund.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=alesundsula&time=1332943089&vwr=asv

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Arild Mikael Askevold 148
Liv Grethe Olsen 146
Sølvi Skarmyr 139
Per Egil Røshol 131
Alf-Otto Krogen 131
Marit Sæther 123
Cecilie Rønsen 93
Frode Hagen 92
Karl Petter Bjørge 91
Cathrin Lyngvær 90

Besøkslogg

Dato Antall besøk
29. september 6
28. september 95
27. september 97
26. september 111
25. september 81
24. september 69
23. september 102
22. september 63
21. september 65
20. september 81

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: