Vetafjellet (ny)

Molde
308
Besøk
4,35
km tur/retur
blå

NB! Stikk UT!-posten åpner ikke før 7/6.

Kort om turen

Vetafjellet er verd et besøk. Her er det fin utsikt både til deler av Gjemnes og Molde.

Turbeskrivelse

Stien opp til Vetafjellet starter på det høyeste punktet av skogsbilveien. Godt merket sti i myrterreng.

Adkomst og parkering

Ta av fra Fv62 på Gussiåsen ved skilt merket "Fosterlågen". Følg veien frem til bomkassa. Dersom du velger å parkere ved bommen kan du gå videre etter skogsbilveien, ca 1 km, frem til veiens høyeste punkt. Her står det skilt som viser stien opp til Vetafjellet.

Finn egnet parkering som ikke hindrer trafikken etter skogsbilveien.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 4,35
Lengde en vei (km) 2,17
Stigning Meter Grader
Total stigning 399 Høydemeter

Offentlig transport

Busstopp ved Fv62, Gussiåsen

Spesielle forhold

Stien opp til Vetafjellet går igjennom Vetafjellet naturreservat hvor det er mye gammel løvskog. For nærmere informasjon om skogsreservatet se
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002658&srid=32633

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Lisa Bakken 9
Eva Gussiås 7
Benjamin Sandsør 4
Ingveig Aksdal 3
Marthe Standal 3
Cathrine Myrland 3
LinnKristin Simonsen 2
Arnfinn Kåre Gussiås 2
Gro Gussiås 2
Martin Sandsør 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
28. september 2
27. september 4
26. september 4
24. september 2
21. september 1
13. september 3
11. september 3
7. september 1
6. september 7
5. september 7

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: