Storvatnet i Norddal

Fjord
24
Besøk
12,57
km rundtur
rød

NB! Stikk UT!-posten åpner 25/6. Sein opning på grunn av snøforholda.

Kort om turen

Turen til Storvatnet startar på den idylliske Rellingsetra og du går vidare inn i storslått verdsarvnatur. Dyrdalen ligg omgitt av dei høge og karakteristiske Skorene og Torvløysa, der brear framleis heng att. Dalen er ein karakteristisk bredal med flotte geologiske formasjonar som moreneryggar, flyttblokker og fiskerike fjellvatn. Flott dagstur!

NB! På grunn av snøsmeltinga er det stor vassføring, så du må rekne med å vasse over elvene i starten av sesongen.

Turbeskrivelse

Frå parkeringsplassen på Rellingsetra kryssar du over setrestølen og passerer mellom nokre sel før du kjem inn på råsa som held fram i kupert terreng fram mot brua til Innsetsetra. Vi tilrår å gå heile vegen til Storvatnet på høgre sida av elva, (Rellingsida). Terrenget er småkupert og slakt stigande heile vegen.


Ved Litlevatnet går du over et lita bru og held fram på rås først litt mot aust, men så meir mot sør. Ved Storvatnet går du over osen, på nokre steinar. 


Sør for osen vil du finne fleire små hytter, og bak ei kvit hytte vil du finne eit lite naust ved ei bukt der posten er plassert.


Retur tilbake over osen, men herifrå vil vi tilrå å gå Innsetsida nedatt. Passer over morenerygg ved hytte, og føl råsa til Innsetsetra. Gå over brua og tilbake til Rellingsetra. Det er også mogleg å gå ned til bygda frå Innsetsetra.

Adkomst og parkering

Hit kjem du ved å ta til venstre og køyre mot Norddal ved Eidsdal ferjekai. I Norddal svingar du oppover i bygda ved butikken og køyrer i om lag 2 km før du svingar mot høgre over ei bru ved Engeset. Du held fram på asfaltert veg heile vegen opp forbi gardane på Hatlestad og til parkeringa på Hatlestad. Her må du betale bomavgift (kontant)for å køyre vidare på grusveg til Rellingsetra. Der er det vanlegvis plass, men alternativt kan du parkere gratis på Hatlestad og gå den 3,5km lange grusvegen.

Løype på kart

Lengde i km
Total lengde rundtur (km) 12,57
Stigning Meter Grader
Total stigning 456 Høydemeter

Offentlig transport

Einaste moglege busstransport er skulebuss i skuleåret. Av- og påstigning på parkeringsplassen på Hatlestad, om morgon og ettermiddag.

Spesielle forhold

Landskapet/naturen er det mest spesielle, men også to setrar med flott kulturlanskap. Storvasshornet er det naturlege siktepunktet framover i dalen. Turen er en fin familietur med turvande born heilt ned i 5-årsalderen. Fint å slå opp telt ved vatna. Storvatnet er eit fint fiskevatn. Flott utgangspunkt for dei høge toppane rundt. Mogleg overgangstur til Gråsteindalen.

Kart

Turkart Norddal kommune, 1:50 000, Opptur Geirangerfjorden; tur 3-15: Rellingsetra-Storvatnet

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
ingrid Krohn hasund 2
Elle ytredal 1
Åshild Nerhus Foss 1
Ivan Dybvik 1
Siw Karin Berge 1
Bjørn-Oscar Kløvning 1
Kari Elisabet Løvoll Dalhus 1
Are Uran 1
Rune Hasund 1
Mons Ytredal 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
14. august 2
11. august 1
10. august 1
7. august 1
5. august 2
1. august 1
29. juli 1
28. juli 2
27. juli 3
23. juli 3

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: