Fjellfotvegen

Giske
1467
Besøk
6,54
km tur/retur
grønn Rullestolvennlig for elektriske rullestoler Barnevognvennlig Sykkelvennlig

Kort om turen

Fjellfotvegen er ein småkupert grusa turveg som strekk seg mellom Juv i vest og byggjefeltet på Leitebakken i aust. Turvegen går langs fjellfoten med flott utsyn mot hav, fjord og fjell og gjennom område med furuskog, hasselskog og nokre planta granfelt.

Turbeskrivelse

Fjellfotvegen er skildra frå Juv i vest og austover. Frå parkeringa på Juv går turvegen jamt oppover langs fjellfoten. Etter omlag 500 meter kryssar turvegen stien mot Alnesvatnet med turmoglegheiter vidare til Storhornet eller Rantane. Etter stikryssinga held turvegen omlag same høgde og er litt småkupert den neste kilometeren til den nærmar seg tunnelopninga til hovudvegen til Alnes. Over tunnelopninga er turvegen er på høgaste og det er sett opp kvilebenkar med flott utsyn over hav, fjord og fjell. Det er også sett opp ein gapahuk med dei tre bukkane bruse. Her finn du Stikk UT!-koden. Litt nærmare byggefeltet mot aust er det merka sti opp til eit krigsminnesmerke i fjellsida under Sloktinden. I vegskjeringa i vestlege delar av turvegen finn du spor av sedimentære avsetningar og rundslipte steinar frå istida. 


Tur/retur Juv - byggjefeltet er turen litt over 6km og har dermed blå gradering på grunn av lengde. Men dette er ein tur/retur på fast grusa turveg der ein sjølv kan tilpasse kor langt ein ynskjer å gå. Til dømes tur/retur Juv og benkane over tunnelopning omlag 5 km og har då grøn gradering. Med utgangspunkt i at ein sjølv tilpassar turlengda etter eigen form er turen sett til grøn gradering.

Adkomst og parkering

Det er fleire opparbeida parkeringsmoglegheiter som gir tilgang til turvegen. Mest naturleg tilkomst er det gjennom parkeringsplassane i vest på Juv eller Jussbakken. Men ein kan også parkere ved skulen utanom skuletida eller stadion om det ikkje er trening/kamp. Frå skulen går ein grusa turveg rett opp til Fjellfotvegen. Rundkøyringa ved Jussbakken må vere fri for bilar, den er snuplass for bussen som går kvar dag.

Løype på kart

Lengde i km
Fast grus 6,5
Lengde tur/retur (km) 6,54
Lengde en vei (km) 3,27
Stigning Meter Grader
Total stigning 150 Høydemeter

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Sigurd Karl Ervik 104
Terje Fylling 40
Tove Andersen 35
Steinar Gunnar Farstad 27
LINDA KATRINE Hansen 19
Lars Nilsson 18
Bjarte Teigen 17
Henriette Myklebust Dalen 16
Bent Marius Nordstrand 15
Toril Giske 13

Besøkslogg

Dato Antall besøk
18. august 8
17. august 9
16. august 13
15. august 11
14. august 16
13. august 13
12. august 3
11. august 1
10. august 14
9. august 10

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: