Storhornet frå Godøy skule, Godøya

Giske
1518
Besøk
11,23
km rundtur
blå

Kort om turen

Det er flere andre utgangspunkter enn denne, bl.a. fra Alnes, Gjuv og Valkvæ. Denne turen tar deg opp til Valkvæegga, fra skolen, og følger en god sti over Sløktind 436 moh og videre mot Storhornet som i grunn er turens mål. Her kan du snu og følge samme vei tilbake, men turen og sporloggen fortsetter videre mot vest og ned mot Alnesvatnet, og rundt dette, tilbake over Sløktind og ned igjen til skolen/parkeringen. På denne turen vil du få luftige opplevelser på Sløktind og Storhornet med fantastisk utsikt! Den flotteste utsikten på Godøya er selvfølgelig oppe på Storhornet - 360° panorama! Anbefaler at du tar en tur bortom Krigsminnesmerket, se kulturminner nedenfor, for informasjon. Hulen som John O. Roald bodde i er lagret som et veipunkt i GPX-filen. Du vil forøvrig finne informasjon på flere av veipunktene, om du åpner dem på GPSen. 

Turbeskrivelse

Dette er en relativt lett tur. Tyngste partiet er stykket opp til Sløktinden, en lengde på under 300 meter.  Et annet parti er fra Storhornet og ned mot Alnesvatnet, en lengde på ca. 70 meter med noe klyving enkelte plasser. Selve stien starter på andre siden av vegen, ovenfor skolen. Starten er markert med en stor informasjonstavle som inneholder både kart over Godøya, samt informasjon om andre severdigheter på denne øya. Den første delen av turstien følger en ny og flott bred grusveg. Denne skal du følge, uten å ta av før du ser skiltet som peker nordover mot Valkvæegga, ca 670 meter fra informasjonstavlen nede ved hovedveien. Skiltet mot Krigsminnesmerket står bare noen få meter bakom dette, og peker mot venstre/vestover. Denne stien er godt vedlikeholdt, men det er dessverre ikke så mange som benytter seg av denne. Derfor er det en sving som kan være noe utydelig. Denne ligger ca. 650 meter etter dette skiltet. Det er en krapp ‘180°’ graders sving, du skal her gå mot nordøst. Foruten denne svingen så sier hele turen seg selv – lett å finne frem og ikke minst lett å gå i relativt enkelt terreng. Det står veivisere, skilt med navn, som sier hva du treffer på i den andre enden av stien, om du tar av i et av ‘hovedkryssene’ på stiene Stien opp til Storhornet er tydelig hele veien. Også stien fra Storhornet og ned og rundt Alnesvatnet er god å se. Stien på nordsiden av Alnesvatnet deler seg opp i mange tråkk, det er bare å velge en som går østover, så samler de seg igjen mot oppstigningen til Litlevatnet og Sløktinden. Johan Skytt-steinen ligger noen få meter øst for elven/bekken som renner ned mot Alnes, fra østsiden av Alnesvatnet. Du må nødvendigvis gå nordover mot fjellhyllen for å se denne. Man behøver ikke å ta hele turen i ett jafs, men dele den opp i etapper. Det går stier på kryss og tvers der oppe, og om vinteren og når Alnesvatnet er islagt, kan man krysse over dette - sjekk tykkelsen først! Husk ispigger samt å løsne ryggsekken hvis du prøver deg over isen.Denne turen kan man gå hele året. Det er to utfordringer her: om vinteren isete stier og når det er varmt i været, er det noe mygg og fluer her oppe. :-)

Kulturminne

Godøya består av mange godbiter. På denne turen er det to av disse vi vil passere: Krigsminnesmerket og Johan Skytt-steinen.

Se informasjonstavle ved turstart. Noe av teksten er gjengitt her:
Gjemt bak den store tavlen så finner man et lite skilt hvor det står: Krigsminnesmerke - Hole i fjellet der Johan O. Roald låg gøymd i april 1945.

Informasjon fra den store tavlen:
Godøya er ei av fire øyar i Giske kommune.
Øya er omlag 11km^2 stor og har over 1000 innbyggjarar.
Høgstepunkt er Storhornet på 497 moh.

Busetnaden ligg i stor grad på den grøderike strandflata på sørsida.
På ei smal landtunge ut i storhavet mot nordvest ligg det gamle og særprega fiskeværet Alnes.

Godøya tyder 'Gude-øya' og vitnar om ein kulturell funksjon lang attende i tid.
Dette er stadfesta av stadnamn, segner og ein stor rikdom av funn frå gamal tid.
Her er både gravfelt med meir enn 60 graver og store høvdinggraver. Funn frå
steinalder og jarnalder ber bod om tidleg busetnad og mektige slekter.
Meir informasjon om dette finn du på Godøy kystmuseum.

På Godøya er det to freda fyr, Alnes og Høgstein. Fyra er med på å fortelje
historia om havet som sjølve livsnerven for øysamfunna her ute. Alnes fyr har både kafé og husflidutsal. Fyret er ope om sommaren og på sundagar gjennom året.

Sporloggen og turbeskrivelsen vil ta dere med til Krigsminnesmerket.

Teksten nedenfor, av Carina Giskegjerde, er hentet fra Øyblikk, se internettlenken over. Kan det vere bjørneskyttaren Johan Alnæs som har fått Johan Skytt-steinen oppkalla etter seg? JOHAN SKYTT: Gammalt folk på Alnes var i gamle dagar kry av bjørneskyttaren Johan Alnæs (1866 – 1933) som budde i Romsdalen. Kanskje så kry at dei oppkalla Johan Skytt-steinen etter han? Førre veke fridde vi til historiekjennarane i kommunen og etterlyste historia bak namnet til Johan Skytt-steinen på Godøyfjellet. Og no har vi fått napp! 72 år gamle Eva Peninna Alnes fortel oss historia ho har høyrt om ein bjørneskyttar som heitte Johan Alnæs. Ein kar i Romsdalen Etter det ho har blitt fortalt var det i gamle dagar to karar som skaffa seg gard i Romsdalen, oppe ved Trollstigen. – Det heiter Alnes opp i der, fortel ho. Om det var dei to karane i denne historia som flytta i frå Alnes, eller om dei var etterkomarane til nokon herifrå, det veit ikkje Eva Peninna Alnes, men det som er saka er at den eine av desse karane heitte Johan, Johan Alnæs, og han var kjend for å skyte bjørn. Folk på Alnes var svært opptekne av at denne mannen som heitte Alnæs skaut bjørn inn i Romsdalen. Og det kan difor tenkast at steinen som står som eit våpen over Alnes er oppkalla etter skyttaren Johan, Johan Skytt. Fortalt av gammalt folk Eva Peninna Alnes fortel at det kan vere ulike historier om Johan Skytt-steinen, men historia om Johan Alnæs, han som skaut bjørn i Romsdalen, har ho i alle fall blitt fortalt av gammalt folk fleire gongar. Alnes fortel at gammalt folk var kry over at der var ein bjørneskyttar som stamma frå Alnes, og slik koplar ho historia opp mot Johan Skytt-steinen og spør om det kanskje kan vere slik? Eller kanskje fekk steinen namnet sitt lenge før Johan Alnæs skaut bjørn?

Adkomst og parkering

Godøy stadion på sørsiden av Godøya. OBS!:Parkering ved Godøy skule bare utenom skoletiden, her er kapasiteten avgrenset og forbeholdt skolen. Vil du starte turen fra Alnes er det god parkering med det samme du kommer ut av tunnelen. Parkering ved Alnes skole gjelder bare for skolen i skoletiden.

FV 125 tar deg med frem til parkeringen. Følg veien fra tunnelen på Valkvæ ca. 900 meter. Her er det skiltet mot Stadion og Alnes. Ta av hoved veien og følg skiltingen mot Alnes ca. 1100 meter. Stadion ligg

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 0.4
Total lengde rundtur (km) 11,23
Stigning Meter Grader
Total stigning 749 Høydemeter

Offentlig transport

Man kan komme til Godøya med buss og egen båt. Det er en flott småbåthavn i Geilevika, for privatpersoner (avgift). Også på Alnes er det en småbåthavn, startstedet blir da fra Alnes og opp fjellet, ellers er turen lik denne beskrivelsen.

Spesielle forhold

Det er et parti med lettere klyving ned fra Storhornet. Dette partiet kan være lettere å klyve oppover enn nedover. Ta i så fall turen motsatt veg. Resten av turen er helt grei.
NB! Johan Skytt-steinen kan være glatt selv på en varm dag, spesielt om morgenen og på kvelden pga. duggfall.

Kart

Ålesund, blad 1119 I i M711 kartserien og Ålesund i turkartserien

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Lena Karin Ellingsæter Giske 61
Lena Godø 42
Kristin Valderhaug 26
Bjørn Erik Sunde 22
Jan Magne Dybvik 19
Annbjørg Holmen Dyb 16
Bent Marius Nordstrand 12
Hensia Giskegjerde 10
Marius Engeskar 9
Terje Fylling 9

Besøkslogg

Dato Antall besøk
12. august 1
10. august 5
9. august 7
8. august 17
7. august 23
6. august 1
5. august 9
4. august 6
3. august 10
2. august 4

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: