Hjelmkona fra Englivatnet

Heim
24
Besøk
13,2
km tur/retur
rød

NB! Stikk UT!-posten åpner 17/6. Åpner når føret tillater det.

Kort om turen

På turen innover langs Englivatnet (grusveg) passeres gamle setrer og en del hytter. Stien går også gjennom en vakkert beliggende seter med fin utsikt over Hjelmmyrene mot Blåfjellet og Storfjellet. Her kan du møte forskjellige dyr på beite. Ved toppen ligger et rustrødt gruveområde, etter kromgruvedrifta her på 1800-tallet.

Turbeskrivelse

Start ved demningen ved Englivatnet. Fint å gå over demningen og over på veg langs vatnet ca. 4 km innover til Hjelmåa.


Ved vadestedet over Hjelmåa starter den merkede stien. Man tar av til venstre oppover en forholdsvis våt myr og følger merket trasé, og så gjennom lauvskog opp til ei gammel setergrend (Sørlisetra). Herfra bratt opp over ei myr og gjennom et bratt og ulendt terreng før en kommer opp til Krokvatnet, hvor man får man et fint skue over fjellheimen rundt.
Følg stien til høyre langs vatnet. Herfra går stien opp ei kløft til venstre og møter stien fra Valsøybotn. Stien passerer så en vannkulp på høyre side (fint å ta en dukkert) og en stor bekk litt lengre fram som er grei å ta seg over. Snart kommer man opp til den meget spesielle jernmalmåren som ligger like under fjellets topp. Like før en kommer helt opp i gruveområdet møter en malmfjellet og rester av vegen gruvearbeiderne fraktet malmen ned til Valsøybotn på. Her ble det drevet gruvedrift i noen år på begynnelsen av 1800-tallet. Mer om dette under beskrivelse av kulturminner.


Her går du også over en klopp over bekken før du beveger deg inn i området. Husk å trø varsomt (botanisk særpreg)! Turkassa henger på varden på toppen på Hjelmkona.


På Hjelmkona er det flott utsikt i alle retninger, særlig om man går helt på toppen 846 m.o.h. Denne turen kan godt kombineres med KNT sitt løypenett til Tverrlihytta, Hjelmen eller Settemsdalen.


Denne turen er veldig fin å kombinere med sykkeltur fra Enge. Start ved Enge Gartneri. Bratt stigning i ca. 2 km. Resten av turen kupert langs Englivatnet (ca. 4.5 km). Parker sykkelen ved vadestedet over Hjelmåa, og følg merka sti opp myrene til venstre.


 

Kulturminne

Sørlisetra:
Sørlia var tidligere en fjellgård, der det var fastboende frem til 1650. Etter dette ble området brukt som seter for flere av gårdene i indre Valsøyfjord, og den var i drift helt fram til 1948. I dag er det bygd hytter omtrent der hvor de gamle seterhusene sto. De gamle husene står ikke lenger, men tuftene etter sel og fjøs til noen av gårdene kan en fremdeles se.

Gruvedrift:
Under toppen av Hjelmkona ble det satt i gang prøveuttak av krom- og jernmalm først på 1800-tallet. Malmen ble fraktet ned til Valsøybotn med hest og slede vinterstid, og den ble lesset om bord i fraktebåt. Denne kom ut for uvær på veg til England og sank. Det ble aldri noe av utvinning av jernmalm eller krom i området, også fordi forekomstene var for små. Det står igjen rester av ei steinbu etter denne tiden.

På grunn av den spesielle ultrabasiske berggrunnen har området en særegen botanikk som skiller seg lett ut fra omkringliggende vegetasjon. Området er sårbart og det oppfordres til stor aktsomhet. Du finner bergsortene gneis, serpentinstein og kleberstein på Hjelmkona. Serpentinsteinen "har en mycket framtradande smutsig gul farg, som lyser på långt håll.", ifølge geologen V.G. Goldsmith.

Adkomst og parkering

<p>Sykkel: Start ved Enge Gartneri. N63° 07.505' E8° 33.429' Til fots: Start ved demning ved enden av Englivatnet. Ta av fra riksvegen ved Enge Gartneri, opp til høyre. Bomveg. Ved første veiskille etter de første oppoverbakkene tar man av til høyre. Bru med ulåst grind. Kjør videre og parker ved demningen. Ingen avgift. N63° 06.014' E8° 32.845'</p>

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 13,2
Lengde en vei (km) 0,00
Stigning Meter Grader
Total stigning 660 Høydemeter

Kart

Turkart for Halsa, 1421 III Halsa

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Lars Botten 2
Haldis Henden 1
Gry Hege Lervik 1
Arnt Kjetil Bøe 1
ann kristin svendsen 1
Ingvar Tormod Båtbukt 1
Mona Kaupang 1
Lise Settemsdal 1
Are Uran 1
Nils Hestnes 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
14. august 2
7. august 3
4. august 2
3. august 1
1. august 2
25. juli 2
23. juli 1
10. juli 1
4. juli 1
3. juli 1

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: