Huldrehornet på Gurskøy

Herøy
380
Besøk
2,13
km tur/retur
blå

Kort om turen

Huldrehornskogen" er ein spennande skog med gamle furutre og ulike lauvtre før ein kjem opp over tregrensa og får flott utsikt. Her er fine turstier frå mange kanter som alle fører deg til topps på 271 moh.

Turbeskrivelse

Ruta er merkt med  nummer som du vil finne på tavla ved start. 


Rute nr. 5: Djupvikvatnet – Huldrehornet vestsida av Djupvikvatnet går det to merkte ruter til Huldrehornet. Denne er den nordlegaste og startar ca. 350 m sør for parkeringa Følg grusvegen til du ser starttavle og skilt "Huldrehornet 


Dette er den mest brukte ruta til Huldrehornet. Det er tydeleg sti opp gjennom skogen. Nokre parti kan bli litt blaute etter regn. Over skoggrensa følgjer du snauryggen til topps.  


Stiane gjev òg høve til fine rundturar, og frå toppen går det merkt sti vidare til Rjåhornet, 598 moh. Nokon hevder at det er den lågare knausen rett aust for toppen som er Huldrehornet, men her følgjer vi Kartverket som har Huldrehornet som høgste punktet. I Djupvika er det vanleg å bruke namnet Nipa på toppen. I riktig gamle dagar vart toppen kalla Djupvikehorn - eit namn som sikkert hadde stått seg godt i dag òg. For den som liker å klyve litt byr sørvestsida på bratt og utfordrande terreng. Elles er fjellet lett tilgjengeleg for dei aller fleste. 


Merkt med skilt og stikker med refleks. Turbok på toppen. 

Adkomst og parkering

Rute nr. 5: Djupvikvatnet - Huldrehornet

Følg fv. 654. Frå Fosnavåg tek du av 2. avkjøring til høgre etter Aurvågtunellen, Myrvågvegen. Frå Hareid følg fv. 654 og ta av til venstre første avkjøring etter Kiwi/Pekas, Myrvågvegen. God plass til parkering.

Løype på kart

Lengde i km
Fast grus 0,3
Lengde tur/retur (km) 2,13
Lengde en vei (km) 1,06
Stigning Meter Grader
Total stigning 250 Høydemeter

Offentlig transport

https://www.frammr.no/ezflow_mrfylke/ruter?referrer=frammr.no&lang=nn&dep1=&theme=&from=fosnav%C3%A5g&to=&Time=15.06&Date=15.02.2021&direction=1&search=S%C3%B8k

Kart

https://kommunekart.com/klient/sunnmorskart

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Erik Lind Dragesund 19
Anne-Carien Leikanger 18
Laila Fure 15
Mads Lind Dragesund 8
Arve Nedreberg 8
Thomas Slenes Leine 8
Ståle Sandvik 7
Eldar Aspevik 4
Eirik Liavåg 4
Andrea Lovise Djupvik 4

Besøkslogg

Dato Antall besøk
18. august 1
17. august 1
16. august 1
15. august 2
14. august 5
13. august 6
12. august 1
11. august 1
10. august 3
9. august 3

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: