Nordneset Kyststi

Hustadvika
3498
Besøk
4,73
km tur/retur
grønn

Kort om turen

Nordneset Fyr er målet for turen, og her er StikkUT-posten. Fint å oppleve storhavet både i sol og ruskevær. Rik kystflora, og om våren kan du se Kusymre (Primula Vulgaris), Rød Jonsokblom (Silene Dioica), Bekkeblom ( Caltha palustris) og Rosenrot ( Sedum roseum). 

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen går du på en oppgruset sti til du kommer til Farstadsanden. Her er det viktig at du går helt ned på selve stranda og ikke inn i kanten av enga. Strandenga er et FREDET naturreservat og er utsatt for stor slitasje. Vi oppfordrer derfor ALLE til å følge gjerdet helt ned på stranden og gå bort til enden og inn på gruset sti igjen her.


I enden av stranda kommer du til en bredere, oppgruset sti som snor seg litt inn og ut langs strandkanten nordover til Fyret. Like etter at du har passert en liten sandstrand, deler stien seg i to. Du kan velge å gå til venstre, hvor stien går nærmere stranda, eller du kan gå rett fram. Begge stier fører frem til Nordneset Fyr. Turen går langs kyststien med storhavet som nærmeste nabo.


Vær forsiktig helt ytterst på bergene ved Fyret, særlig når det er mye sjø og uvær. Hold avstand, da store bølger kan slå langt innover.

Kulturminne

Langs stien utover mot Nordneset vil du passere flere gravrøyser. Noen er relativt små, og kan være vanskelig å oppdage, men de er bygd på bergknauser og flater med god utsikt utover havet. Den store gravrøysa er markert og beskrevet på et skilt/informasjonstavle ved stien. Selv om deler av den ble fjernet da de bygde butikken på Farstad på 1950-tallet, er dette likevel en av de største gravrøysene som finnes i Romsdal i dag. Den har et tverrmål på ca. 20 meter og en høyde på 2-2,5 meter. Størrelsen, byggematerialet og beliggenheten i landskapet tyder på at den kan være fra eldre bronsealder, dvs. at den er om lag 3000-3500 år gammel.

Fra Nordneset Fyr og til Julshamna, ligger det et krigsminne og et skilt med beskrivelse. Det er rester av ei Hornmine fra andre verdenskrig. Mina eksploderte da den ble kasta i land av sjøen og havna oppe i myra.

Et lite stykke fra fyret mot Julshamna, kommer du til Igletjønn, et skilt og beskrivelse av hva det er/ha vært brukt til. 50 meter mot sør, bak haugen, ligger et myrtjern, Igletjønn. Der ble det tidligere fanga HESTEIGLE- blodigle til medisinsk bruk.

Langs kyststien ser du Hustadvika, en farefull kystlei, hvor det har vært mange forlis opp gjennom tida. Omtrent halvveis fra fyret og til Julshamna, kommer du til en sitteplass med bord og benk, og et skilt/informasjonstavle med beskrivelse og historie om Hustadvika.

Julshamna har fra gammelt av vært sentral når det gjelder fiske. Her var det fire brygger og naust med fiskemottak, fisketørking og trandamperi og grue for brenning av tørka tare. Fra 1897 til 1947 var det anløp av dampbåten mellom Kristiansund og Romsdal 2 ganger i uka hver vei med folk, varer, post og dyr. Under krisetida på 1930- tallet ble det satt i gang arbeid med å bygge opp molo og kaianlegg slik en ser det i dag. Flott informasjonskilt med bilder og historie, på Julshamna.

Adkomst og parkering

Farstadsanden er et godt skiltet som attraksjon av Nasjonal Turistveg, og det beste startstedet. Lett og fin tur til Nordneset Fyr.
Alternativt kan du parkere i Julshamna lenger nord, men her er det få plasser. Man kan gå via Nordneset, frem og tilbake til Farstadsanden. Dette blir da en mye lengre tur.

Løype på kart

Lengde i km
Fast grus 2,4
Lengde tur/retur (km) 4,73
Lengde en vei (km) 2,37

Offentlig transport

Offentlig russruter til Farstad. Se FRAM sine nettsider for busstider.

Spesielle forhold

Et alternativ er å gå fra Julshamna, fram og tilbake til fyret. Dette strekket er også veldig flott!

Kart

Turkart Fræna/Molde

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Anne K Dyrset 88
Oddny Myrseth 77
Richard Storvand 40
Oddbjørg Nesheim 26
Even Heimen 21
evaldas ruginis 16
Natalie Dreyer Heimen 16
Bendik Ove Nerlandsrem 16
Ola Kallmyr 15
Knut Martin Folland 15

Besøkslogg

Dato Antall besøk
18. august 33
17. august 12
16. august 18
15. august 30
14. august 70
13. august 24
12. august 19
11. august 12
10. august 37
9. august 18

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: