Mardalsfossen, Eikesdal

Molde
697
Besøk
3,56
km tur/retur
grønn

NB! Stikk UT!-posten åpner 30/5.

Kort om turen

Mardalsfossen er verdens fjerde høyeste frie fossefall og kan betraktes på nært hold og er et imponerende syn i vannføringssesongen 20. juni - 20. august. I august 2012 stod den nye turveien til fossen ferdig, og dermed fikk publikum også en helt ny turopplevelse. Å gå gjennom den frodige urskogliknende vegetasjonen langs vegen opp til fossen er i seg selv en stor opplevelse. De store gamle almetrærne er med å gi livsgrunnlag for mange uvanlige plantevekster og dyr som er knyttet til disse. Mange er små og vanskelige å få øye på, og mange av dyrene og fuglene knyttet til området er aktive om natten. Det er et yrende fugleliv også om dagen, så skjerp sansene og få med deg fuglesang og raske glimt av fugler som er på matsøk i den varierte skogen.

Turbeskrivelse

Turveien starter ved parkeringsplassen i Mardalen og snirkler seg vei mellom de gamle almetrærne. Turvegen er godt tilgjengelig og kan også foretas på sykkel. De første 1,4 kilometerne opp til den nye brua er det letteste partiet med en svak stigning opp mot 200 meter. På andre siden av brua blir vegen brattere opp til fossen til 325 moh.

Kulturminne

Langs vegen er det lett å merke seg dei tjukke trestammane der greinene har vore hogd av. Dette er almetre som er kultivert for å gje næring til husdyr, men og til folk i nødstider. Det er også mykje hasselskog som gav rikeleg med nøtter og som derfor var viktig for eikesdalingane i tidlegare tider.
Skogen på nordsida av elva der vegen ligg, består av oreskog og edellauvskog med varmekrevjande artar, medan sørsida av elva er prega av bjørkeskog og ein furumo som har gitt bygda tømmer. Den vart rasert av storm i 1998.

Adkomst og parkering

Fra Eidsvåg tar man av fra Fv62 til Eresfjord på Fv660 og følger skilting mot Eikesdal, ca 44 km. Det går bilvei (bomvei, kr 40 - kortautomat) fra Eikesdalen og frem til merket parkeringsplass i Mardalen hvor man også finner rastebenker, kiosk og informasjon om fossen og området. Ingen parkeringsavgift.

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 3,56
Lengde en vei (km) 1,78
Stigning Meter Grader
Total stigning 192 Høydemeter

Spesielle forhold

Kart

Norge-serien 10078 Sunndalsøra

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Per Egil Istad 6
Rune Hallgeir Finnset 4
Turid-Iren Drønnesund 3
Liv Anne Alstad Aarønes 3
Marit Vike 3
Monica Nerland Talstad 3
nina øverland 2
Caspian myren Lianes 2
Kari Holten 2
Elin Ulateig Austigard 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
11. august 7
10. august 17
9. august 6
8. august 6
7. august 26
6. august 8
5. august 12
4. august 14
3. august 2
2. august 8

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: