Svanshornet

Sula
1445
Besøk
9
km tur/retur
blå

Kort om turen

Turen er fin å gå heile året. Vinterstid er det oppkøyrd løyper til Taustua og Rollonhytta. Her kan ein få kjøpt forfriskningar på dei fleste «raude» dagar i året. Svanshornet 552 moh

Turbeskrivelse

Turen startar frå parkeringsplassen i nordenden av Mausavatnet. Første del er ein gardsveg som går over i ein grusa tursti opp til ei skibu. Ved skibua har ein to val, anten gå vidare rett fram eller ta av 90 grader til høgre og følgje lysløypa vidare. Dersom ein går rett fram, må ein ta av til høgre omlag 150 meter lenger framme (ved ei bru) og så møtest dei to stiane lenger oppe. Då er det berre å halde seg etter skiltinga vidare oppover. Frå parkeringsplassen på Eikrem tar det i underkant av 1 time til Taustua og Rollonhytta. Frå Rollonhytta følger du stien opp mot Vardane og tar av til høyre etter ca. 500 m. Herfra er det god stigning til Svanshornet (552m). Gangtid frå Rollonhytta til Svanshornet er om lag en halv time. Herfra er det bare 10 minutter gange retning øst ned til idylliske Purketjønna, med tre små hytter. Om man ønsker en rundtur kan man følgje rås frå Purketjønna og ned igjen til Rollonhytta. Stien går i delvis myrlendt terreng ca 300 meter etter Rollonhytta. Elles fin rås

Kulturminne

På vegen går ein forbi mellom anna Mausastølen og Humlestølen. Her var det stølsdrift i tidlege tider.

Adkomst og parkering

Turen startar ved parkeringsplassen i Grova (ved nordenden av Mausavatnet). Kjem ein frå Spjelkavik retning mot Hareid, så skal ein køyre forbi avkøyrsle til Langevåg, gjennom tunnelen etter avkøyrsla, forbi krysset der vegen tar av til Mauseidvåg og vidare omlag 3-400 m. Då tar ein av til høgre mot Eikrem, og ein er då på parkeringsplassen. Kjem ein frå Hareid, må ein passe på å ta av frå hovudvegen i nordenden av Mausavatnet.

På store utfartsdagar vert det fort fullt, køyr då vidare til idrettsanlegget på Allheim. Her er det og skilta vidare.Grova i Mauseidvågen. Sjå ovanfor

Løype på kart

Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 9
Lengde en vei (km) 4,5
Stigning Meter Grader
Total stigning 525 Høydemeter

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Geir Andre Myklebust 44
Frank Sunde 24
Lillian Fylling 23
Hedvig Fostervoll Røbekk 15
Harald Eide 15
Paul Ola Vestre 12
Beathe Østrem 8
Ronald Øien 7
Joakim Sletta 7
Kjetil Johnny Vindenes 7

Besøkslogg

Dato Antall besøk
12. august 2
11. august 2
10. august 5
9. august 4
8. august 13
7. august 22
6. august 2
5. august 6
4. august 4
3. august 9

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: