Blåfjellet og Mørkevatnet i Bjørkedalen (ny)

Volda
55
Besøk
3
km tur/retur
blå

NB! Stikk UT!-posten åpner 15/5. Grunna stor snømengde blir dato for opning utsatt

Kort om turen

Stigedalen er ein bratt og trang dal som mange har køyrt gjennom. Her er ein tur der ein får sjå dette dramatiske landskapet frå ei heilt anna side. Sjølv om stien går ganske bratt, er her trygt og lett å kome fram. Mørkevatnet er eit fint lite vatn, og siste etappen bort på Blåfjellet er der lite stigning og gir deg ei storslått utsikt. 

Turbeskrivelse

Startpunktet for stien er godt skilta frå parkeringsplassen ved riksvegen. Lat deg ikkje skremme av terrenget i starten; gjennom granskogen er der nokre bratte skjerv, men her er trygt og stien er rydda forbi dei vindfelte trea. Når ein kjem gjennom granskogen oppe på Nova, går ein vidare i gammal bjørkeskog i greit terreng. Bregnene er stadvis høge og skjuler stien somme stader, men heile vegen er her merka med raud måling og stikker. Ein får fleire fine utsiktspunkt undervegs oppover Feirdalen, og på Smålødemyra har det nok vore gammal slåttemark. Stien kryssar bekken når ein kjem ut av den gamle bjørkeskogen, og då følger ein bekken bratt oppover til ein kjem til eit myrdrag. Herifrå vekslar det mellom flatare og brattare parti, og siste bakkane opp til vatnet går ein i myrlendte bakkar og på berg. I nordenden av Mørkevatnet er det ein fin plass både å raste og telte.


Frå Mørkevatnet er det relativt flatt og småkupert bort på Blåfjellet. Her er det ein del fjellbjørkeskog, men når ein kjem bort på Blåfjellet er det skoglaust og ei strålande utsikt.    


For dei som ynskjer ein lenger tur, kan ein fortsette opp på Mørkevasshornet og også heilt opp på Løsethornet. Dit er det ikkje merka sti.

Adkomst og parkering

Turen startar frå Rv651 i Stigedalen,100m nord for Stigedalsvatnet. Enkel og grei parkering på gammal del av riksvegen. God plass og ingen betaling.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 0
Fast grus 0
Lengde tur/retur (km) 3
Lengde en vei (km) 1
Total lengde rundtur (km) 0
Stigning Meter Grader
Total stigning 444 Høydemeter

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Hans Peter Eidseflot 2
Heidi Nerland 1
Ingunn Kalvatn 1
Gunnhild Larsgård Larsgård 1
Anne Grete Vatne 1
Jonathan Følsvik 1
Sverre Høydal 1
Svanhild Helset 1
Malvin Øye 1
Laila Irene Trulssen Hildre 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
18. august 2
17. august 1
31. juli 2
29. juli 2
24. juli 4
23. juli 1
22. juli 1
20. juli 2
18. juli 1
17. juli 2

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: