Rotanakken fra Østrem

Ålesund
1207
Besøk
5,24
km rundtur
blå

Kort om turen

Dette kan fort bli din nye favoritt tur! Turen starter fra parkeringen på Østrem, og tar deg trygt opp på Rotanakken. Fra Rotanakken får man en flott utsikt over Emblemsbygda og Sunnmørsalpane. Om en ønsker å gå lengre, er turen til Skillingsetra og Kubbane (Høgekubben) en fin tur på merket sti.

Turbeskrivelse

Fra parkeringen på Østrem, følger man asfaltveien, Hjellhaugvegen, mot vest, og tar mot nord i første veikryss og følger Østremsvegen opp og forbi husa, uten å ta av veien. Etter ca. 680 meter har du kommet inn på en grusvei, og står ved en «bro» som krysser elva til venstre for deg. Her er det også et skilt som peker mot Rotanakken.Vi går over broa, og fortsetter på en tydelig sti helt frem til målet. Det er ca. 1,2 kilometer på god sti i skogsterreng. Det kan nok være fuktig enkelte plasser, men det går helt fint med vanlige joggesko. Tydelig at det er mye bær i området, hovedsakelig blåbær.


Vel ute på Rotanakken kan du nyte den flotte utsikten, og logge deg inn i turboka som ligger i postkassen der. Fra tid til annen blir det også lagt ut godbiter, i form av sjokolade, for å lokke flere opp og ut på dette utsiktspunktet, som fortjener mer besøk enn det den får i dag. Det er flatt og fint oppe på nakken, sikkert flott å kunne slå opp telt der for å nyte utsikten, samt høre på fuglesangen om våren.Må være et flott skue her oppe om vinteren med fullmånen som seiler over Sunnmørsalpane! Fra Rotanakken går vi rett nordover, passerer toppen som har skiltene Rotanakken og en veiviser mot Østrem. Denne stien er litt utydlige i starten, men etter ca. 50 meter nord for skiltene, hvor toppen begynner å skrå nedover mot nord, blir stien tydelig igjen. Etter ca. 180 meter på denne stien, fra skiltet Rotanakken, kommer vi til et veiskille. Her er det Skillingsetra og Kubbane mot vest, samt et skilt som viser vei tilbake mot Rotanakken. Da vi gikk turen var det ingen skilt som pekte mot sør og Emblem, hvor vi skulle.Stien videre sørover er en blanding av «elvebunn» med småsteiner og jordbunn. Ganske tydelig at her renner det en del vann når det regner. Stien sørover følges i ca. 830 meter, her tar vi mot vest, langs en steingard og strømgjerde, over ei bro. Husk å stenge grinda! En tommelfinger regel i utmarka er om en port er stengt, må man stenge den etter at man har gått igjennom. Finner man derimot en åpen port, skal man ikke stenge denne. Du kommer nå, etter 60 meter, til et nytt kryss. Her skal du rett sørover, gjennom et hull i steingarden. Det går et tydelig tråkk ned mot en gul løe, og inn på en vei. Dette er Negardsvegen. Denne skal vi følge helt med til fylkesveien, og gå gjennom Skillingsgardundergangen, som går under FV60 og over på sydsiden av denne. Nå følger vi Gamle Emblemsveg mot øst og mot bedhuset, her skal vi gjennom Storebruundergangen, under FV 60 igjen og fortsette nordover på Markastien. Like etter at man passerer Ebbegarden barnehage, på venstre hånd, tar vi mot øst og følger Hjellhaugvegen tilbake til parkeringen og utgangspunktet for turen.


 

Kulturminne

Du vil passere noen steingarder og nedlagte setrer.

Fra boken «Stadnamn frå Sunnmøre», av Johan Krogsæter kan vi lese:

Emleim
Dette er den skrivemåten som namnekonsulentane har tilrådd. Grunngjevinga for å ha med i-en skal vere at det då er lettare å sjå at ein har med eit heim-navn å gjere. Elles kunne ein tenkje seg Emlem, som er mest i samsvar med uttalen. Denne forma kom inn i matrikkelen i 1886 etter at dei hadde provt seg med Embleim i 1838.
Den eldste kjende, skriftlege forma er frå ca. 1430, og den viser at namnet opphaveleg må ha vore Imilheimar. Ordet 'im' tydde i gamalnorsk 'dumbe, dust, saur', men Ivar Aasen gjev opp ''Lugt, Veir av Noget''. Andre ordbøker gjev fleire tydingar, men sams for dei alle er at dei ikkje set oss på sporet av ei rimeleg forklåring av namnet. Oluf Rygh meinte at elva ved garden kan ha heitt Imil, men det er rein gissing.
No er det fleire namn i landet som byrjar på 'im', og endå fleire må det ha vore, for det er påvist at Hommelvik i Trøndelag opphaveleg heitte Imulvik. Korkje dette namnet eller andre på 'im' er tolka, etter det eg veit.
Ymse skrivemåtar har det vore for Emleim gjennom hundreåra. Om lag hundre år etter at Aslak Bolts jordebok med 'af Imileimum' kom til, vart det skrie Ymblen i Olav Engelbrektssons jordebok. Fyrst på 1600-talet vart det Embelenn, Embelem og Emblemb. Frå 1723 er forma Emblem.
Det er om lag eitt tusen heim-namn i Noreg, og granskarane meiner at dei kan ha kome opp i romersk jarnalder, frå om lag år 200 e. Kr. og fram mot vikingtida. Truleg er Emleim den eldste garden i området, jamngamal med Blindheim lenger ute.
Endå postkontoret i bygda heiter Emleim, stend det Emblem i postadresseboka under Ålesund. Dette er eitt av mange vitnemål om kor vanskeleg det kan vere å få ut att range namneformer, som kom inn i skriftmålet i den tida landet vårt vart styrt frå Danmark. Det gjer vel ikkje so mykje om denne b-en stend der. Den einaste skaden han gjer er at han fær folk frå andre landsluter til å uttale stadnamnet på same måten som ordet 'emblèm'.

Nakken
Eit fjellnamn, som mange stader er brukt som gardsnamn, er Nakken. I Ålesund finst det på gardsnummer 37 mellom Lerstad og Breivik. Som gardsnamn finn ein det òg - samansett og usamansett - i kommunane Vanylven, Herøy, Volda, Stordal og Ørsta.
Namnet Nakken er laga av ordet 'nakke', som eg gjeng ut frå at alle kjenner, og det er sjølvsagt fyrst og fremst brukt i fjellet. Er det mange 'aksler' i utmarka vår, so er det langt fleire 'nakkar'. Ein heil brote med nakke-namn må ein kunne seie at her er. Eg nemner i fleng: Akslanakken, Hessebergnakken, Rotanakken, Sætrenakken, Haukarnakken, Nordnakken, Hynnakken, Vassnaken, Fagernakken, Breinakkane, Skåtenakken, Myrnakken, Koparnakken, Vikenakken. Desse - og mange fleir - finn ein i Ålesund kommune, og so kan ein berre tenkje seg kor mange det er elles på Sunnmøre.
Nakke-namnet finn ein òg i mange samansetningar, der det stend fremst. Då er det gjerne gardsnamnet som er grunnlaget for påbygnaden: Nakkevika, Nakkefluda, Nakkeneset. Skøyter ein på eit ord til, vert det t.d. (etter garden Nakken i Fiksdal). So kan ein berre lure på om Nakkefjellet skriv seg frå gardsnamnet Nakken, eller om det er eit fjell med mange nakkar.

Adkomst og parkering

Du følger Fv60 fra Ålesund mot Magerholm til Emblem. Det er skiltet til Austrem med avkjørsel på venstre side. Det er et busstopp ved avkjørselen. Rett etter du har svinget av mot Austrem er det en parkeringsplass rett frem.

Det er en parkeringsplass rett etter avkjørselen fra fv. 60. Ingen avgifter, men Emblem IL pleier å legge ut giroer på bilene på de store utfartsdagene om vinteren, dette for å dekke utgifter til vedlikehold av løyper og tråkkemaskin.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 2.5
Total lengde rundtur (km) 5,24
Stigning Meter Grader
Total stigning 276 Høydemeter

Offentlig transport

Bybussen i Ålesund kjører til Emblem. Det er et busstopp ved avkjørselen til Østrem, og derfra er det kort vei til starten av turen. Sjekk http://www.nettbuss.no eller http://frammr.no/

Spesielle forhold

Kilder, gjengitt med tillatelser fra:
- Nytt I Ukas Forlag (http://www.nyttiuka.no/): Stadnamn frå Sunnmøre av Johan Krogsæter. Utgitt på Nytt I Ukas Forlag i 1995. ISBN: 82-91024-03-0

- Ålesund-Sunnmøre Turistforening (http://www.aast.no): Sunnmøre. Reisehåndbok av Kristofer Randers 4. reviderte utgave. Utgitt på Sunnmørspostens bok- og aksidenstrykkeri i 1962.

Kart

"Ålesund" i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og "Sykkylven", blad 1219 IV i M711 kartserien.

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Rune Remmen Myklebust 44
Linda Myklebust 40
Solveig Angeltveit 31
Andreas Aaslid Grimstad 26
Mari Brekke Sanden 24
Marianne Dale Espe 20
Kristine Krogh 16
Maria Nordal Bjørneseth 15
rannveig balgaard 12
Oddgeir Pedersen 12

Besøkslogg

Dato Antall besøk
17. august 2
16. august 4
15. august 6
14. august 17
12. august 6
11. august 1
10. august 5
9. august 2
8. august 14
7. august 21

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: