Ny hovedsponsoravtale for Stikk UT!

Hovedsponsor Sparebanken Møre dobler nå støtten til Stikk UT! de neste tre årene. De oppfordrer også andre bedrifter i fylket til å være med å støtte det som har vokst seg til å bli det største folkehelsetiltaket i Møre og Romsdal.

På bildet fra venstre: Finn Tangen - Sparebanken Møre, Kristin Erika Solli - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Anne Berit Støyva Emblem - Sunnmøre Friluftsråd og Ola Fremo - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Stikk UT! har i 15 år bidratt til gode turopplevelser for innbyggerne i Møre og Romsdal. Siden den populære turtrimmen ble lansert som app i 2020 har både populariteten og kostnadene økt betraktelig. Det er derfor med stor glede friluftsrådene nå deler nyheten om en ny hovedsponsoravtale med Sparebanken Møre. – Ikke bare har SBM sagt ja til å støtte Stikk UT! videre, men de har sett tallene våre og skjønt viktigheten av arbeidet som gjøres. Det at de nå dobler støtten til Stikk UT! de neste tre årene er fantastisk og helt avgjørende for langsiktigheten til Stikk UT!, sier Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Stikk UT! eies av friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og drives i partnerskap med Sunnmøre Friluftsråd. Friluftsrådene samarbeider med Fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal, samt Heim kommune i Trøndelag.

Det som startet som en konkurranse med 10 turmål har vokst seg til å bli en institusjon i fylket vårt; nå med over 500 turmål tilrettelagt av frivillige i hele fylket.

Suksess koster

I rekordåret 2021 registrerte nesten 50 000 deltakere over 1,2 millioner turer. Stikk UT! er det største folkehelsetiltaket i fylket og den populære turtrimmen koster mye mer enn det Friluftsrådene får i offentlig støtte.

– Det er derfor helt uvurderlig for oss at Sparebanken Møre går inn med penger til drift av prosjektet. SBM har også vært med på å betale for utviklingen av Stikk UT! - appen og slik sett bidratt til at Stikk UT! har blitt så stort som det er, sier Anne Berit Støyva Emblem, daglig leder i Sunnmøre Friluftsråd.

Eget turstifond

I tillegg til driftsstøtte til Stikk UT!, etablerer banken nå et eget Stikk UT!-turstifond som skal bidra til reparasjon av slitasje og opprustning av stier for gode turopplevelser i årene som kommer.

Turstiene som er med i Stikk UT! er tilrettelagt gjennom hundrevis av dugnadstimer lagt ned av de frivillige rundt i kommunene.

– Det betyr veldig mye at Stikk UT! nå får et eget turstifond på 500 000 kroner som skal hjelpe oss til å holde kvaliteten på stiene oppe. Forhåpentligvis vil de også gjøre jobben til de frivillige lettere, siden vi nå har et sted vi kan hente penger til utbedringer der det trengs. Det er absolutt et mål for oss å gjøre Stikk UT! mer bærekraftig og dette er et viktig ledd i dette arbeidet, sier Støyva Emblem.

Formidabel jobb

– Den jobben som er gjort, og stadig gjøres med å utvikle Stikk UT!, er formidabel. Friluftsrådene har virkelig greid å finne en måte å engasjere innbyggerne i fylket på. Vi i Sparebanken Møre vet at Stikk UT! betyr mye for regionen vår, og vi er ikke i tvil om viktigheten av å være med å bidra til å holde kvaliteten oppe på dette konseptet, som også er et flaggskip i resten av landet når det kommer til turregistrering, sier Finn Tangen, banksjef Molde i Sparebanken Møre.

Turhilsen fra næringslivet

De økonomiske utfordringene som Friluftsrådene opplever i kjølvannet av Stikk UT! suksessen, har gjort at de nå setter i gang et markedsrettet som åpner for et tettere samarbeid med næringslivet i fylket. Vi inviterer nå lokale bedrifter til å sponse Stikk UT! ved å hilse Stikk UT! -folket god tur med sin bedriftslogo i appen, forteller Ola Fremo. Vi håper bedriftene med sin logo ønsker å være med å bygge opp om dette fellesskapet og bidra til at Stikk UT! kan drives i økonomisk balanse i årene som kommer.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: